Menu

Władze

W NSZZ „Solidarność” funkcjonuje władza stanowiąca, władza wykonawcza i władza kontrolna. Kadencja każdej władzy trwa pięć lat, a terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej.

Władzą stanowiącą jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej - odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej - zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów
 3. w regionie - walne zebranie delegatów regionu
 4. w sekcji branżowej - walne zebranie delegatów sekcji
 5. w sekretariacie branżowym - kongres sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku - Krajowy Zjazd Delegatów
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władzą wykonawczą jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej - odpowiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej - zakładowa komisja koordynacyjna
 3. w regionie - zarząd regionu
 4. w sekcji branżowej - rada sekcji
 5. w sekretariacie branżowym - rada sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku - Komisja Krajowa
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władzą kontrolną jest:

 1. w organizacji zakładowej i międzyzakładowej - odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna
 2. w zakładowej organizacji koordynacyjnej - zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna
 3. w regionie - regionalna komisja rewizyjna
 4. w sekcji branżowej - komisja rewizyjna sekcji
 5. w sekretariacie branżowym - komisja rewizyjna sekretariatu
 6. ogólnokrajową Związku - Krajowa Komisja Rewizyjna
 7. w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.