Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pierwszy rok działalności i już pierwsze sukcesy!

  • środa, 25 Stycznia 2023
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin


Podwyżki wynagrodzeń i zwiększenie wartości tzw. bonów żywieniowych wydawanych pracownikom w okresie zimowym – to najważniejsze sukcesy „Solidarności” działającej od blisko roku w spółce Remondis w Rudzie Śląskiej. Nowa organizacja została zarejestrowana w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w lutym 2022 roku.
– To był dobry rok. Udało nam się zrealizować wszystkie cele, które przed sobą postawiliśmy – mówi Mirosław Palka, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Jak podkreśla, dzięki staraniom związkowców, wynagrodzenia pracowników spółki wzrosły w zeszłym roku w sumie o 600 zł brutto.
Jednym z sukcesów przedstawicieli „S” było także doprowadzenie do objęcia pracowników firmy dodatkową opieką medyczną. – Zależało nam na tym, by nasi pracownicy, podobnie jak pracownicy wielu innych firm, mieli szybki dostęp do lekarzy specjalistów – dodaje przewodniczący.
Związkowcom udało się także zwiększyć wartość bonów żywieniowych wydawanych w miesiącach zimowych, czyli od listopada do marca. Obecnie pracownicy otrzymują bony warte 9 zł, w poprzednim sezonie zimowym było to 6 zł. Jednym ze zrealizowanych postulatów „S” było również zaopatrzenie pracowników w dodatkowe polary, wykorzystywane w okresach przejściowych, wiosną i jesienią.
Wcześniej pracownicy zakładu byli członkami „Solidarności” zarejestrowanej w Regionie Małopolska, gdzie mieściła się siedziba władz spółki. Po podziale firmy, oddział znajdujący się w Rudzie Śląskiej został przekształcony w odrębny podmiot. Zatrudnieni w nim pracownicy doszli wówczas do wniosku, że zarejestrowanie oddzielnej organizacji będzie szansą na podjęcie skuteczniejszych działań. – Po tym rozdzieleniu uzwiązkowienie wzrosło z 18 do 48 osób. Do „Solidarności” należy już blisko 90 proc. pracowników fizycznych. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ludzie zapisują się do związku, bo doceniają nasze starania. Z drugiej strony, jesteśmy przekonani, że wysokie uzwiązkowienie ułatwia nam prowadzenie rozmów z pracodawcą – mówi przewodniczący.
Firma Remondis w Rudzie Śląskiej zajmuje się gospodarką odpadami na terenie Rudy i pobliskich miejscowości. W spółce zatrudnionych jest ponad 80 osób.
www.solidarnosckatowice.pl