Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pierwsze wybory władz w nowej organizacji ,,S” w firmie BCUBE  Niepołomice

  • czwartek, 14 Marca 2024
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin

fot. Region Małopolska NSZZ ,,Solidarność"


9 marca na terenie zakładu MAN w Niepołomicach odbyły się pierwsze wybory nowo powstałej Organizacji NSZZ „Solidarność” w firmie BCUBE  Niepołomice. „Solidarność” w Bucube została zarejestrowana w listopadzie 2023 i od tego czasu ilość członków w tej organizacji szybko wzrasta.

BCUBE jest to firma logistyczna zajmująca się dostawą części do fabryki samochodów ciężarowych MAN Niepołomice.

Wybory prowadzili i nadzorowali : Andrzej Gębara przewodniczący RKW oraz Witold Witkowski prawnik, sekretarz RKW.

Członkowie nowej organizacji zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Związku w  Regionie Małopolskim oraz w całym kraju. Przedstawiono też strukturę branżową „Solidarności”. Zebranych poinformowano także o legitymacjach elektronicznych dla członków Związku oraz o benefitach z tego tytułu płynących. Dyskutowano także o istotnych dla związkowców sprawach, w tym o specyfice zawodowej ich zakładu pracy. Prowadzący spotkanie odpowiedzieli na szereg zadawanych pytań

Podczas dyskusji i glosowania jawnego podjęto Uchwały o przystąpieniu do Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego  oraz do  Krajowej Sekcji Branży Metalowców.

W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano kol. Bogdana POSKROBKOoraz pozostałych 3 członków Komisji Zakładowej: Grzegosza Mazurka, Dominika Przebindę oraz Krzysztofa Śmiechowskiego. Natomiast na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Tomasza Pióro, jako przewodniczącego, Michała Bilskiego, Jakuba Semkowicza oraz  Oskara Witaszka.

Wybrano też 2 delegatów do Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego oraz do Krajowej Sekcji Branży Metalowców. Delegatami do obu struktur zostały te same osoby: Bogdan Poskrobko oraz Grzegorz Mazurek.

źródło: Region Małopolska NSZZ ,,Solidarność”