Przejdź do treści Wyszukiwarka

Pamiętaj o zaktualizowaniu danych o stanie Związku

  • wtorek, 03 Stycznia 2023
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin

fot. pixabay


fot. pixabay

Przypominamy, iż zgodnie z art. 251 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 31 grudnia) w terminie do 10 stycznia 2023 r.
WAŻNE! Nie złożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.
Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, Organizacja ma obowiązek przekazać Zarządowi Regionu wypełniony kwestionariusz informacyjny w terminie do 15 stycznia 2023 r.
Kwestionariusze można przesyłać drogą elektroniczną do właściwego Zarządu Regionu.
kk