Przejdź do treści Wyszukiwarka

Ochrona praw pracowniczych w dobie transformacji

  • środa, 21 Lutego 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin


14 – 16 lutego br. w Brukseli odbyły się zorganizowane przez ETUI i NSZZ „Solidarność” warsztaty nt. ochrony praw pracowniczych w dobie transformacji. Celem spotkania było podniesienie świadomości przedstawicieli związków zawodowych  w zakresie zachodzących obecnie w gospodarkach unijnych procesów transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej oraz lepsze zrozumienie tych procesów zarówno z perspektywy krajowej jaki i europejskiej, tak aby skutecznie identyfikować prawa pracownicze i związkowe, które mogą być zagrożone a także odpowiednio planować środki zaradcze, które pozwolą na przeprowadzenie transformacji w sposób gwarantujący bezpieczeństwo socjalne i godne warunki życia dla pracowników i ich rodzin, a patrząc nieco szerzej – całych lokalnych społeczności.

W spotkaniu wziął udział Ludovic Voet , Sekretarz Konfederalny EKZZ, który odniósł się do kryteriów społecznych, które powinny warunkować finansowanie dla działań niezbędnych wobec transformacji, a które jak dotąd nie znalazły żadnego formalnego potwierdzenia w legislacji unijnej. Wśród oczekiwanych kryteriów znalazły się m.in. respektowanie płacy minimalnej, prawa pracowników do organizowania się i do rokowań zbiorowych a także przestrzeganie krajowych reguł socjalnych oraz zagwarantowanie finansowania szkoleń dla pracowników, niezbędnych, aby umożliwić im zdobycie nowych czy uzupełnienie kwalifikacji.

Zaproszony ekspert, Andrzej Grabski, wiceprzewodniczący KRH NSZZ „Solidarność” oraz zakładowy społeczny inspektor pracy w AcelorMittal Poland SA przedstawił rzeczywisty przykład wieloletniej transformacji zakładu, w celu ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i utrzymania konkurencyjności na światowym rynku stali. Uczestnicy mogli zapoznać się w jaki sposób  wprowadzano i realizowano poszczególne etapy zmian, a szczególną uwagę poświęcono metodom, które zastosowano aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne dla pracowników z obszarów podlegających transformacji. 

W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli związków zawodowych z Polski, Niemiec, Litwy, Bułgarii, Finlandii, Szwecji, Węgier oraz Ukrainy. Reprezentowali oni następujące branże: handel, rolnictwo, kontrola żywności, przemysł chemiczny, wydobywczy, energetyczny, stalowy, przetwórstwa spożywczego a także transport lotniczy. Warsztaty prowadzone były przez Franklina Kimbimbi (ETUI) oraz Agnieszkę Rybczyńską (KK NSZZ „Solidarność).

ar