Przejdź do treści Wyszukiwarka

Korzystne zmiany dla Domów Wczasów Dziecięcych. Interweniowała oświatowa „S”

  • czwartek, 07 Grudnia 2023
  • Branże
  • Autor: Admin

fot. istockphoto.com


Dzięki interwencji oświatowej Solidarności Domy Wczasów Dziecięcych otrzymają subwencję oświatową za soboty i niedziele.

Dzięki interwencji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniło propozycję Solidarności w zakresie naliczania środków dla Domów Wczasów Dziecięcych.

W rozporządzeniu przyjęto sposób liczenia wychowanków do przedmiotowej wagi w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. bez żadnych wyłączeń.

– Oznacza to, że Domy Wczasów Dziecięcych będą otrzymywały subwencję oświatową również za soboty i niedziele, a nie z wyłączeniem tych dni, jak zaproponowano w projekcie rozporządzenia – wyjaśnił dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Domy Wczasów Dziecięcych zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom poza miejscem zamieszkania w okresie pobierania przez nich nauki. Mogą one organizować zarówno wypoczynek dla dzieci i młodzieży, jak i krajoznawstwo oraz turystykę, np. wycieczki szkolne.

Źródło: KSOiW