Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kompromis w sprawie Należytej Staranności Przedsiębiorstw uzyskany!

  • wtorek, 19 Marca 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

www.fairwear.org


15 marca państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły kompromis dotyczący ostatecznej formy Dyrektywy o Należytej Staranności Przedsiębiorstw, znanej jako Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Dyrektywa CSDDD nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek podejmowania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom ich działalności m.in. w takich obszarach jak prawa człowieka, w tym także prawa związane z pracą. Decyzja o jej przyjęciu stanowi więc przełom w walce o poprawę jakości miejsc pracy milionów pracowników, w korporacyjnych łańcuchach dostaw działających na terenie Unii Europejskiej. By regulacje weszły w życie, muszą zostać poddane głosowaniu Parlamentu Europejskiego, które planowane jest na kwiecień bieżącego roku. Jednak, po uzyskaniu konsensusu państw UE, taka decyzja wydaje się być jedynie formalnością.

W porównaniu do poprzednich propozycji, w tekście dyrektywy wprowadzono kilka zmian, między innymi zmodyfikowano progi dotyczące obrotu przedsiębiorstw objętych obowiązkiem należytej staranności oraz wprowadzono pojęcie „łańcuch aktywności” (chain of activities) zamiast „łańcuch wartości” (value chain). CSDDD ma na celu objęcie przepisami spółek i grup kapitałowych zatrudniających ponad 1000 pracowników oraz osiągających przychody przekraczające 450 milionów euro. Pierwsze zobowiązania mają wejść w życie już w 2027 roku, obejmując podmioty zatrudniające powyżej 5000 pracowników oraz osiągające przychody netto przekraczające 1,5 miliarda euro.

Przegłosowanie dyrektywy przez Radę UE jest wynikiem wieloletniego nacisku ze strony związków zawodowych, które nieustannie domagały się lepszej ochrony praw pracowników. Mimo ogromnego opóźnienia, podczas którego niektóre państwa członkowskie osłabiły zakres dyrektywy, zdołano uchronić w niej pewne istotne kwestie dla pracowników. Przyjęcie CSDDD, pomimo że nie spełnia początkowych oczekiwań i zostało ograniczone w skali, jest historycznym przełomem, który pokazuje, że mobilizacja ruchu związkowego w Unii Europejskiej ma realny wpływ na wprowadzanie regulacji prawnych mających na celu poprawę jakości miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich, mimo licznych przeszkód na drodze do tego celu.

Z całością dokumentu, dostępną obecnie jedynie w języku angielskim, można zapoznać się tutaj.

ik