Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Strony www Organizacji

Polecane Strony WWW

Nasze Akcje

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
kom. 512 107 401 , 505085570
tel. 32 253 8362
e-mail:  sbhiu@solidarnosc.org.pl