Przejdź do treści Wyszukiwarka

Europejski ruch związkowy przypomina Komisji Europejskiej o niezrealizowanych obietnicach dotyczących azbestu

  • czwartek, 22 Lutego 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. pixabay.com


W liście wysłanym do Ursuli von der Leyen Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przypominaj, że wciąż nie jest zrealizowane zobowiązanie Komisji do przyjęcia przepisów dotyczących kontroli i rejestracji azbestu  w budynkach w  państwach UE.

„Nasz jednolity rynek jest kluczowym narzędziem zapewniającym, że zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w całej Unii jest na pierwszym miejscu” – czytamy w dokumencie opublikowanym przez Komisję Europejską w październiku 2022 roku. Niestety rzeczywistość jest inna. Propozycja dotycząca azbestu została zaplanowana do omówienia na posiedzeniu kolegium Komisji w dniu 15 czerwca ubiegłego roku. Jednak siedem miesięcy później Komisja nadal nie dostarczyła obiecanych przepisów. A ponieważ do wyborów europejskich pozostały zaledwie cztery miesiące, szybko kończy jej się na to czas.

List wysłany przez związkowców do Ursuli von der Leyen określa „znaczące ryzyko”, na jakie wciąż narażeni są pracownicy w różnych sektorach, w tym w budownictwie, straży pożarnej, przemyśle, edukacji i pracy biurowej. Każdego roku w UE około 90 000 osób traci życie z powodu raka związanego z azbestem, co czyni go główną przyczyną wypadków śmiertelnych w miejscu pracy. Od 4 do 7 milionów pracowników w całej UE jest narażonych na działanie azbestu, a oczekuje się, że liczba ta wzrośnie o 4% w ciągu następnej dekady w wyniku renowacji budynków w ramach Zielonego Ładu UE. W liście przygotowanym przez grupę zadaniową ds. azbestu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, wskazuje się na następujące problemy:

„Brak obowiązkowych badań przesiewowych i rejestracji pogarsza tę kwestię, pozostawiając pracowników nieświadomie narażonych na kontakt z tą niebezpieczną substancją. Co więcej, w związku z tym, że Europejski Zielony Ład i jego sztandarowa inicjatywa, Fala Renowacji, nabierają tempa, kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, a także obywateli w ogóle, którzy mogą być narażeni podczas tych bardzo potrzebnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zbliżając się do ostatniego etapu kadencji instytucjonalnej Komisji i Parlamentu, podkreślamy pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych działań.

Niedotrzymanie obietnic w tej krytycznej kwestii nie tylko zagroziłoby bezpieczeństwu europejskich obywateli, ale także podważyłoby zaufanie i wiarygodność Unii Europejskiej w kluczowym momencie naszej historii, uwiarygodniając narrację antyeuropejskich partii w momencie, gdy przygotowują się one do rywalizacji w nadchodzących wyborach europejskich.”

Esther Lynch, Sekretarz generalna EKZZ komentując obecną sytuację, powiedziała: „Miliony ludzi pracujących w każdym sektorze miało okrutnie skrócone życie przez raka po nieświadomym narażeniu na działanie azbestu. Ryzyko narażenia na działanie azbestu wzrośnie w nadchodzących latach, co będzie bezpośrednim skutkiem bardzo potrzebnych programów renowacyjnych. Nakłada to na Komisję moralny obowiązek wywiązania się z obietnicy podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie kontroli budynków pod kątem obecności azbestu i jego bezpiecznego usuwania.”

Z listem (w języku angielskim) można się zapoznać tutaj.

bs