Przejdź do treści Wyszukiwarka

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością oraz karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE

  • wtorek, 02 Stycznia 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. pixabay.com


Komisja Europejska zaprezentowała projekt, który ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami swobodne podróżowanie poprzez zapewnienie im równego dostępu do specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania podczas pobytu w innych państwach członkowskich. W ramach tego wniosku, Komisja chce wprowadzić ujednoliconą europejską kartę dla osób z niepełnosprawnościami oraz chce udoskonalić dotychczasową europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Obydwie karty będą honorowane we wszystkich krajach UE.

Gdy osoba z niepełnosprawnością przebywa w innym państwie UE, często traci możliwość skorzystania ze swoich uprawnień. To oznacza brak dostępu do bezpłatnych usług, pierwszeństwa w dostępie, preferencyjnych opłat czy pomocy osobistej. W celu rozwiązania tego problemu, Komisja proponuje stworzenie jednolitej europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami.

Europejska karta osób z niepełnosprawnościami stanie się powszechnie uznawanym dokumentem w całej UE, gwarantującym równy dostęp do specjalnych warunków i traktowania w usługach publicznych i prywatnych, takich jak transport, wydarzenia kulturalne, muzea, ośrodki rekreacyjne, sportowe czy parki rozrywki. Karta ta będzie wydawana przez odpowiednie krajowe organy, będąc uzupełnieniem dla już istniejących krajowych kart czy zaświadczeń.

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami podróżowanie prywatnym samochodem stanowi najwygodniejszy i czasem jedyny sposób na samodzielne poruszanie się oraz gwarantuje im niezależność. Poprawiona europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zapewni im prawa do parkowania na równi z mieszkańcami innego państwa członkowskiego. Ten jednolity format zastąpi obecne krajowe karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i będzie honorowany w całej UE.

Aby ułatwić korzystanie z kart i zmniejszyć obciążenia administracyjne, proponowane są następujące wymogi dla państw członkowskich:

  • Karty muszą być dostępne w wersji zarówno fizycznej, jak i cyfrowej.
  • Warunki i zasady wydawania i odbierania kart muszą być publicznie dostępne w przystępnych formatach.
  • Usługodawcy muszą udzielać informacji o specjalnych warunkach i preferencyjnym traktowaniu osób z niepełnosprawnościami w przystępnych formatach.

Projekt Komisji zostanie przedstawiony do dyskusji w Parlamencie Europejskim oraz Radzie. Zgodnie z nim, gdy dyrektywa zostanie przyjęta, państwa członkowskie będą zobowiązane do przeniesienia jej przepisów do prawa krajowego w ciągu 18 miesięcy od daty przyjęcia.

NSZZ „Solidarność” będzie monitorować powyższy projekt.

kr