Menu

Przebyte szkolenia

Warsztaty medialne

W dniach od 27 do 29 maja br. w przepięknym ośrodku „Maria Antonina” w Gliniku Zaborowskim odbyło się szkolenie medialne dla Organizacji Zakładowych z Regionu Rzeszowskiego.


Fot.A.Kuraś-Steczyńska

Udział w nim wzięło 18 osób, a zajęcia odbywały się z użyciem środków audiowizualnych. Szkolenie było prowadzone w formie warsztatów. W programie były: ćwiczenia z kamerą i mikrofonem, zastosowanie technik i gatunków dziennikarskich – uczestnicy pisali własne teksty informacyjne, zasady informacji wewnątrzzwiązkowej i informacji zewnętrznej, przedstawiono prawne aspekty ochrony dóbr osobistych oraz zasady organizacji i przeprowadzenia konferencji prasowych.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Agnieszkę Kuraś-Steczyńską – trenera z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

J.L.

Read more...

Warsztaty medialne dla Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

W dniach 6-8 maja 2015 r. w Gdańsku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, odbyło się szkolenie medialne dla liderów z Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Szkolenie prowadziła Maria Kościńska, pracownik  Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Uczestnicy mieli możliwość poznania następujących zagadnień:

•    Zastosowanie komunikacji społecznej i masowej w działalności związkowej
•    Retoryka – ćwiczenia praktyczne
•    „Jak prezentować przekaz – zasady werbalne i pozawerbalne” – ćwiczenia praktyczne z kamerą
•    „Język manifestacji i wieców” – warsztat praktyczny
•    Konferencje prasowe
•    Strona internetowa, Biuletyny informacyjne – Warsztat praktycznyJak pisać informacje, uczyła i przeprowadziła  warsztat praktyczny - Hanna Daszczyńska z Biura Prasowego Komisji Krajowej. Z tematyką warsztatu pracy rzecznika prasowego, zaznajomił uczestników, Marek Lewandowski – Rzecznik Prasowy Komisji Krajowej. Przeprowadził również warsztaty praktyczne tj. nagrywanie z kamerą wywiadu tzw. „setki”. Każdy z uczestników szkolenia, mógł sprawdzić swoje umiejętności przed kamerą oraz zobaczyć jakie popełnia błędy. Na zakończenie szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.Dodatkowym, ponadplanowym elementem szkolenia, było półtoragodzinne spotkanie uczestników z wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej – Tadeuszem Majchrowiczem. Takich dodatkowych elementów było więcej. Uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem stoczniowców, obejrzeli budynek Komisji Krajowej, między innymi salę Akwen w której obraduje Komisja Krajowa, zwiedzili historyczną Salę BHP Stoczni Gdańskiej. Jednym z momentów, który uczestnicy szkolenia zapamiętają zapewne na długo, było zwiedzanie Bazyliki św. Brygidy, po której oprowadzał ich sam proboszcz, przekazując wiele bardzo ciekawych informacji. Wieczorem była również możliwość zwiedzenia centrum Gdańska, po którym oprowadzał pracownik Komisji Krajowej – Zbigniew Łasek.Szkolenie bardzo przydatne dla każdego lidera związkowego, prowadzone przez dobrych szkoleniowców i praktyków, sądzę, że wszyscy uczestnicy wrócili do domów z pełną satysfakcją, dobrze wykorzystanego i spędzonego czasu w kolebce Solidarności.

Miara Mirosław

 

Read more...

W Legnicy przeciwdziałają patologiom w miejscu pracy

W dniach 9 - 10 września 2014 r. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zorganizował szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy", którego celem było scharakteryzowanie patologii w miejscu pracy. Nacisk położono na mobbing, dyskryminację i wypalenie zawodowe. W dużej mierze zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy mogli zapoznać się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową , sposobami  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Udział w szkoleniu wzięli związkowcy z: Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, oświaty legnickiej i jaworskiej, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki Oddział Legnica. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

MK

Read more...

Profesjonalizm związkowy w Philip Morris Polska

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" przy Philip Morris Polska S.A w Krakowie zrzeszająca pracowników Philip Morris Polska S.A. a po reorganizacji firmy także pracowników Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o., Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Gegenbauer Polska Sp. z o.o., PMI Service Center Europe Sp. z o.o. zorganizowała  w dniach 23-24.06.2014 r. szkolenie z zakresu
„ Profesjonalizm organizacji zakładowej”. Elementy komunikacji społecznej, wyznaczanie celów i strategia działania w nowej kadencji - były głównymi tematami szkolenia.  Uczestnicy szkolenia aktywnie brali udział w części warsztatowej.  Zajęcia prowadziła: Maria Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dodać warto, że KM Philip Morris Polska jest organizacją związkową w  branży tytoniowej, która obecna jest zarówno w krajowych strukturach związkowych jak również w strukturach międzynarodowych. Organizacja współdziała z IUF (Światowym Związkiem Zawodowym Przemysłu Spożywczego), EFFAT (Europejskim Związkiem Zawodowym Przemysłu Spożywczego). Jest zrzeszona w Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność oraz Krajowej Sekcji Tytoniowej. Poprzez członkostwo w EFFAT  nawiązała szereg kontaktów ze związkami funkcjonującymi w innych krajach europejskich. Przedstawiciele organizacji zakładowej uczestniczą w Europejskiej Radzie Zakładowej Philip Morris.

MK

Read more...

NIE - dla patologii w miejscu pracy

Po raz kolejny Dział Szkoleń Komisji Krajowej, we współpracy z Działem Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2014 r., przeprowadził warsztaty "Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy. W dużej mierze nacisk położono na mobbing, dyskryminację, stres i wypalenie zawodowe. Jak wynika z badań Polacy są najbardziej zestresowanym narodem w miejscu pracy. Dlatego wychodząc z propozycją radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi - postanowiono propagować ideę dobrych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. Związkowcy coraz częściej dostrzegają skutki złego traktowania przez pracodawcę pracownika i dlatego zamierzają przeciwstawiać się takim procederom. Po przeprowadzonej dyskusji - uczestnicy warsztatów uznali za słuszne, aby na forum związkowym wypracować mechanizmy walki z patologiami w miejscu pracy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych w: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi i oświaty lubińskiej. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

MK

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.