Przejdź do treści Wyszukiwarka

Emerytury nauczycielskie tematem spotkania szefa MEiN i Solidarności

  • środa, 05 Lipca 2023
  • Branże
  • Autor: Admin

fot. pixabay.com


Sprawy związane z emeryturami dla nauczycieli były tematem środowego spotkania kierownictwa MEiN z prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przedstawili propozycje korekty tych rozwiązań.

Jak podano w środę na stronie resortu edukacji i nauki, szef MEiN Przemysław Czarnek oraz wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się z nowo wybranym prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uściańska. Wiodącym tematem spotkania były sprawy związane z emeryturami dla nauczycieli.

„To jest główny punkt naszego dzisiejszego spotkania. Myśmy rzeczywiście zrobili pierwszy, dobry krok w kierunku przywrócenia emerytur nauczycielskich tej grupie nauczycieli, która utraciła te uprawnienia z 2009 rokiem” – powiedział, cytowany w komunikacie, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN dodał, że potrzebne są rozmowy, aby emerytury nauczycielskie były korzystniejsze dla nauczycieli niż świadczenia kompensacyjne.

„Stąd te rozpoczęte dzisiaj dyskusje i prośba o analizę tego, w jaki sposób dojść do tego 1 września 2024 roku i do sytuacji, w której będą one korzystniejsze niż świadczenia kompensacyjne” – podkreślił Czarnek.

„Propozycje będą analizowane”

MEiN podało, że związkowcy nawiązując do ustawy wprowadzającej szczególne rozwiązania dotyczące emerytury nauczycielskiej, przedstawili propozycję korekty tych rozwiązań. „Propozycje przedstawione przez stronę związkową, po złożeniu ich w formie pisemnej, zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wdrożenia ich w trakcie innych prac nad rozwiązaniami powszechnego systemu emerytalnego. Ustalono, że kolejne tematy dotyczące spraw nauczycielskich zostaną omówione na spotkaniu zaplanowanym na sierpień br., przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego” – poinformowało MEiN.

W połowie czerwca Sejm przyjął ustawę dającą prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r. Do przejścia na emeryturę na szczególnych zasadach będą mogli przejść począwszy od: 1 września 2024 r. (nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.); 1 września 2025 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.); 1 września 2026 r. (nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.).

Nauczyciela, który przejdzie na emeryturę na szczególnych zasadach, a nie osiągnął wieku emerytalnego, będzie można zatrudnić wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, za zgodą kuratora. Wymiar zatrudnienia w szkole takiego nauczyciela nie będzie mógł być wyższy, niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Teraz ustawa trafiła do Senatu.(PAP)

Źródło: PAP