Przejdź do treści Wyszukiwarka

EKZZ apeluje o wprowadzenie przepisów przeciwdziałających zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy

  • poniedziałek, 27 Maja 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin

fot. www.psychoterapiacotam.pl


Podczas Europejskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) apeluje o wprowadzenie przepisów dotyczących zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.  Epidemia stresu i wypalenia zawodowego w Europie pogłębia się z wielu powodów.

Parlament Europejski a także EKZZ wezwał Komisję Europejską do przedstawienia przepisów dotyczących zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą. Wciąż jednak nie ma prawodawstwa UE poświęconego zagrożeniom psychospołecznym, mimo że:

– presja czasu lub przeciążenie pracą wzrosły z 19,5% do 46% w latach 2020-2022;

– 44% pracowników zgadza się lub zdecydowanie zgadza się, że doświadcza większego stresu związanego z pracą w wyniku pandemii Covid-19, zgodnie z barometrem EU-OSHA;

– Ponad 40% przypadków depresji w UE i Wielkiej Brytanii można przypisać psychospołecznym czynnikom pracy;

– Osoby regularnie pracujące z domu są sześć razy bardziej narażone na pracę w czasie wolnym i dwa razy bardziej narażone na pracę przez 48 godzin;

– Mniej niż 40% miejsc pracy w całej UE posiada plany działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy;

– Tylko z powodu depresji związanej z pracą gospodarka europejska traci 620 miliardów euro rocznie.

Epidemia stresu i wypalenia zawodowego w Europie pogłębia się z wielu powodów powodu: źle zorganizowanej pracy, nadmiaru pracy, oczekiwania kultury pełnej dostępności (brak efektywnego prawa do odłączenia się), niepewności pracy i nowych praktyk nadzoru i monitoringu wprowadzanych przez pracodawców w związku z rozwojem wykorzystywania sztucznej inteligencji.  Nasilają się praktyki pracy pod dużą presją.

Sekretarz generalna EKZZ Esther Lynch podkreśla: Dane pokazują, że bez wątpienia nastąpił ogromny wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym związanych z pracą. W związku z Europejskim Tygodniem Zdrowia Psychicznego słyszymy od polityków wiele ważnych słów na temat zdrowia psychicznego – ale prawdziwym sprawdzianem ich zaangażowania jest to, czy UE wyda dyrektywę mającą na celu ograniczenie stresu w pracy.

Kluczowa w procesie ograniczania stresu związanego z pracą jest prawidłowa ocena ryzyka zawodowego – podkreśla Paulina Barańska Pełnomocnik NSZZ Solidarność ds. BHP. Niestety w bardzo licznych przypadkach ocena ryzyka zawodowego jest wykonywana w sposób mechaniczny i szablonowy co uniemożliwia realizację celów wynikających z dyrektywy ramowej ds. BHP.

W Polsce niestety nie możemy mówić o postępie w obszarze prewencji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. Wieloletnie apele polskich związków zawodowych kierowane do strony rządowej o koncentrację na tym temacie i przykładowo szersze uwzględnienie problematyki prewencji zagrożeń psychospołecznych podczas wstępnego szkolenia BHP nie przyniosły rezultatu.

bs