Przejdź do treści Wyszukiwarka

Młodzi dyskutowali na temat priorytetów w Unii Europejskiej

  • wtorek, 12 Marca 2024
  • Zagranica
  • Autor: Admin


6 marca 2024 roku, w ramach Tygodnia Społeczeństwa Obywatelskiego, organizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), odbyło się wydarzenie o nazwie „Your Europe, Your Say!” (YEYS). To jednodniowe spotkanie, które było częścią większego przedsięwzięcia, miało na celu zaangażowanie młodego pokolenia w dyskusję na temat priorytetów Unii Europejskiej w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

YEYS 2024 zgromadziło ponad 100 młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat z różnych krajów Unii Europejskiej oraz krajów aspirujących do członkostwa w niej. Podczas tego wyjątkowego spotkania, wypełnionego po brzegi dyskusjami, warsztatami i sesjami Q&A, młodzież miała okazję wymienić się perspektywami i doświadczeniami oraz wspólnie pracować nad własnymi rekomendacjami dla instytucji Unii Europejskiej.

Podczas sesji grupowych młodzi ludzie skoncentrowali się na identyfikowaniu kluczowych problemów społeczeństwa europejskiego i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Omówiono kwestie związane z edukacją, kosztami życia codziennego, zatrudnieniem, ochroną środowiska, zdrowiem publicznym i wieloma innymi aspektami, które mają wpływ na młode pokolenie. Dzięki różnorodności perspektyw i doświadczeń, uczestnicy mogli spojrzeć na te problemy z różnych punktów widzenia i zaproponować praktyczne rozwiązania.

Po intensywnych dyskusjach i wspólnej pracy, uczestnicy wypracowali pięć istotnych rekomendacji, które zostaną przedstawione instytucjom Unii Europejskiej. Rekomendacje te obejmowały sugestie dotyczące poprawy jakości życia w UE, zwiększenia partycypacji młodych ludzi w życiu demokratycznym oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Wydarzenie YEYS 2024 stanowiło nie tylko platformę do wymiany pomysłów i doświadczeń, ale również inspirujący przykład zaangażowania młodych ludzi w budowanie lepszej przyszłości Europy. Rekomendacje wypracowane podczas tego spotkania będą stanowiły cenny wkład w prezentację młodych głosów przed instytucjami UE i mogą mieć realny wpływ na kształtowanie polityki europejskiej. Dzięki inicjatywom takim jak YEYS, młode pokolenie ma możliwość wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w demokratycznym procesie decyzyjnym.

ik