Przejdź do treści Wyszukiwarka

„Dialog to spotkanie”. Za nami konferencja „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?”

  • piątek, 26 Kwietnia 2024
  • Regiony
  • Autor: Admin

Konferencja pt. „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?” / fot. M. Żegliński


Wczoraj we Wrocławiu w siedzibie Ośrodka Szkolenia PIP w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbyła się konferencja pod tytułem „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?”. Jej organizatorem był Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

W miejscu spotkania zjawili się przedstawiciele Solidarności, ale również m.in. lokalnego samorządu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

„Nieustawanie w wysiłkach w kierunku podnoszenia świadomości”

Konferencję rozpoczął bp Jacek Kiciński, podkreślając: – Dialog to jest spotkanie. A w spotkaniu jest zawsze wymiana zdań, która prowadzi do rozeznawania, a ono – do podejmowania decyzji.

List od głównego inspektora pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko odczytał jej zastępca minister Dariusz Minkowski.

Nadal zbyt wysoka liczba wypadków przy pracy oznacza dla nas nieustawanie w wysiłkach w kierunku podnoszenia świadomości zagrożeń kultury pracy zarówno wśród pracodawców, jak i wśród pracowników

– napisała główna inspektor pracy.

„Wszyscy jesteśmy myślami z tymi, którzy ulegli wypadkowi”

Do zebranych słowa skierował także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W tym dniu wszyscy jesteśmy myślami z tymi, którzy w zakładzie pracy w trudnym momencie swojego życia ulegli wypadkowi. To moment, w którym jesteśmy wielką solidarnością z tymi, którzy jej potrzebują, a także z ich rodzinami

– powiedział.

Przewodniczący podkreślił, jak ważna jest prewencja, by nie dochodziło do wypadków.

To bardzo ważne, aby wychodzić z domu do zakładu pracy i wracać po ośmiu godzinach pracy w zdrowiu, a następnie cieszyć się rodzinnym życiem. Niestety, w wielu przypadkach nie tak to wygląda. Dlatego pamięć o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych powinny być omawiana na konferencjach, takich jak ta dzisiejsza

– zaznaczył przewodniczący.

Zastanawiamy się, dlaczego jest tak mała świadomość i pamięć o tym dniu. (…) Gdybyśmy wyszli dzisiaj na miasto tutaj, we Wrocławiu, i zapytali przeciętnego obywatela, co mu się kojarzy z 28 kwietnia, założę się, że większość z nich by nie wiedziała, że to taki ważny dzień dla 16 mln obywateli w naszym kraju

– powiedział, podkreślając rolę mediów w informowaniu o bezpieczeństwie pracy.

– My jako związkowcy robimy wszystko, by podołać temu zadaniu, mówić i informować po to, by wypadków w zakładach pracy i chorób zawodowych było jak najmniej – podkreślił.

– Czy dialog w zakładzie pracy ma sens? Czy przyniesie jakiekolwiek efekty? Tak, on jest potrzebny i trzeba go wykorzystywać na każdym polu. Dialog wewnątrzzakładowy jest partnerstwem prowadzącym nie tylko do wyższych wynagrodzeń, ale przede wszystkim do bezpiecznej i higienicznej pracy i satysfakcji pracowników i pracodawców – powiedział.

Przewodniczący mówił także o przyjętej w listopadzie 2022 roku unijnej dyrektywie dotyczącej minimalnych adekwatnych wynagrodzeń i rokowań zbiorowych, która musi być przyjęta w Polsce do 15 listopada tego roku, i o roli układów zbiorowych pracy.

Złożył także gratulacje gospodarzowi wydarzenia przewodniczącemu Zarządu Regionu Dolny Śląsk Kazimierzowi Kimso z powodu nominacji na członka Rady Ochrony Pracy.

Dyskusja o bezpieczeństwie pracy

Część merytoryczną spotkania rozpoczął właśnie przewodniczący Kimso, który w referacie otwierającym spotkanie mówił m.in. o tym, jak ważna jest rola związków zawodowych, służb bhp i społecznych inspektorów pracy. O dialogu wewnątrzzakładowym z różnej perspektywy mówili także do zebranych Marek Choczaj, inspektor pracy OIP Wrocław, Agnieszka Szczygielska, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy, oraz mediator sądowy Grażyna Górska.

O bezpieczeństwie pracy dyskutowano także w gronie specjalistów teoretyków i praktyków, w tym działaczy Solidarności.

Po konferencji przewodniczący Kazimierz Kimso podsumował:

Konferencje z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych organizujemy już od 25 lat. W Solidarności zaś ten dzień obchodzimy od 1993 roku. Takie spotkanie jak dziś daje możliwość uporządkowania pod względem formalno-prawnym wiedzy i z punktu teoretycznego, i praktycznego, co jest niezwykle ważne.

CZYTAJ TAKŻE: Co się dzieje? Fala zwolnień grupowych w całym kraju

źródło: tysol.pl