Przejdź do treści Wyszukiwarka

1000 nowych członków Związku w małopolskiej ,,S”

  • czwartek, 14 Marca 2024
  • Rozwój Związku
  • Autor: Admin

fot. Region Małopolska NSZZ ,,S"


11 marca w Białce Tatrzańskiej odbyło się spotkanie podsumowujące wspólne działania małopolskiej „Solidarności” oraz Europejskiej Federacji Służb Publicznych (EPSU). Wydarzenie było okazją do rozmów na temat różnorodności problemów zawodowych, z jakimi spotykają się związkowcy służb publicznych w trakcie swojej działalności. Zwracano uwagę, że w tej branży mamy do czynienia z komisjami zakładowymi więziennictwa, administracji publicznej, miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, czy zakładów oczyszczania miast.

Zarząd Regionu Małopolskiego reprezentowali przewodniczący Tomasz Zaborowski, Daniel Pokuta, członek Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność – koordynator projektu Rozwoju Związku w Służbach Publicznych Małopolski oraz Leszek Jankowski. EPSU reprezentowały Agnieszka Ghinararu oraz Agnieszka Gryś. Mieliśmy też zaszczyt gościć Artema Tidave z Ukrainy oraz Zuzane Sorgova i Vojtka Burde z Czech. 

Program Rozwoju Związku

Kierownik Biura Szkoleń Komisji Krajowej, Janusz Zabiega, otwierając spotkanie przypomniał o celach projektu, czyli programu rozwoju bazy członkowskiej oraz postępów, jakie zostały osiągnięte w tej dziedzinie. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o nowych metodach pozyskiwania członków. Podkreślono, że najskuteczniejszą metodą jest bezpośredni kontakt z potencjalnymi członkami, stawiając na szczere rozmowy twarzą w twarz.

Recepta na sukces

– Recepta na sukces, to przede wszystkim zaangażowanie działaczy związkowych szczebla branżowego, regionalnego i zakładowego – mówi Agnieszka GHINARARU z EPSU. – Drugim ważnym elementem jest stworzenie silnego zespołu ds. rozwoju na szczeblu regionu i branż. Trzecim czynnikiem jest napisanie strategii rozwoju w danej branży/regionie. I gdy już mamy te 3 elementy wdrażamy strategię rozwoju: mapowanie wybranego sektora; wyszukanie działaczy szczebla zakładowego zainteresowanych rozwojem i ich szkolenie (kończące się napisaniem strategii rozwoju dla własnej firmy/instytucji) a potem monitoring i pomoc ze strony wyznaczonego organizatora związkowego.

Przewodniczący poszczególnych komisji podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili raporty ze swoich działań w ramach projektu. Wyróżnienia za ich wyjątkowy wkład w realizację projektu otrzymali:

– Magdalena Sokołowska – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy MPO Kraków,

– Jacek Łukasik – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego,

– Ewa Boczniewicz – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Krakowa,

– Krzysztof Sajdak – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego.

Wymiana doświadczeń

Delegacja z czeskiego związku OSZiSP (sektor zdrowia i opieki) podzieliła się swoimi doświadczeniami (u nich również odbywa się kampania rozwoju związku, realizowana przy współpracy z EPSU). Czesi postawili na rewolucyjne zmiany w komunikowaniu się z członkami i pracownikami sektora zdrowia i opieki społecznej, jak również na rozbudowę swojej cyfrowej bazy członkowskiej, która ułatwia im tworzenie strategii rozwoju.

Na zakończenie spotkania Tomasz Zaborowski, przewodniczący ZRM, podziękował wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój „Solidarności” w Małopolsce.

Wydarzenie umilił występ zespołu „Mali Śwarni”.

źródło: Region Małopolski NSZZ „S”