Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Strony www Organizacji

Polecane Strony WWW

Nasze Akcje

W dniach 3-5 listopada w największych miastach w Polsce odbędzie się akcja informacyjna w sklepach sieci biedronka . Celem akcji jest podniesienie świadomości pracowników odnośnie możliwości przynależności do związku zawodowego oraz przysługujących praw. 

Komisja Zakładowa w Biedronce przy pomocy i współudziale  Zarządów Regionów  oraz Komisji Krajowej i działu rozwoju tej komisji rozpoczyna dziś akcję ulotkowo-informacyjną.  Celem akcji jest uświadomienie pracowników o możliwości wstąpienia do związku zawodowego.Powodem akcji jest utrudnianie działalności związkowej przez pracodawcę, odmowa wywieszania tablic informacyjnych na sklepach , zakaz wchodzenia do pomieszczeń socjalnych członków związku zatrudnionych w strukturach pracodawcy, zakaz „propagowania związków zawodowych na terenie sklepu”, a także przypadki zakazania pracownikom rozmów z przedstawicielami pracodawcy . Akcja ta wpisuje się w zakres akcji i działań prawnych podjętych przez Komisję Zakładową od września bierzącego roku, do których należy skarga na działania JMP S.A. do instytucji międzynarodowych , udział w happeningu 22 października przed Urzędem Rady Ministrów, zawiadomienie do prokuratury o naruszenie art 35 par 2 ustawy o związkach zawodowych. Kolejnym etapem jest planowana akcja protestacyjna w dniu 10 listopada 2015 r przed sklepem w Jarocinie, ze względu na częste przypadki rozwiązywania umów o pracę członkom związku , bez konsultacji z organizacją zakładową co jest istotnym naruszeniem art 38 par 1 kodeksu pracy.

pieść

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2015 r od godziny 9 tej i potrwa do dnia 5 listopada, dzień 4 listopad będzie dniem w którym akcja będzie skumulowana we wszystkich dużych aglomeracjach. Akcja obejmie m.in. takie miasta jak Gdańsk, Gdynia ,Elbląg, Bydgoszcz, Koszalin, Warszawa, Łódź,Bielsko-Biała, Katowice ,Białystok,Częstochowa, Poznań, Zielona Góra, Kołobrzeg, Lublin.

 

 

Komisja Zakładowa w związku z powyższym składa podziękowania działowi rozwoju Komisji Krajowej oraz Zarządom Regionów NSZZ „Solidarność” zaangażowanych w akcję w sklepach biedronka.