Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Strony www Organizacji

Polecane Strony WWW

Nasze Akcje

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu  NSZZ „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła negatywne stanowisko Rady Ministrów odnoszące się do poselskiego  projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele. Związkowcy uważają, że argumenty rządu są nietrafne.

„Należy zauważyć, że w naszym kraju brakuje jakichkolwiek  kompromisowych rozwiązań w zakresie handlu w niedziele – a na takie rozwiązania powołuje się Rada Ministrów. Chyba, że kompromisem nazwać zatrudnianie pracowników pod przymusem pracy w niedziele i prawo do jednej wolnej niedzieli w miesiącu, niejednokrotnie nieprzestrzegane przez pracodawców” – czytamy w komunikacie Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” podpisanym przez Alfreda Bujarę, przewodniczącego Sekcji.

Alfred Bujara podaje też przykład Hiszpanii, gdzie otwarcie sklepów w niedziele w czasie kryzysu miało zapewnić 30 tys. dodatkowych miejsc pracy. w rezultacie nic takiego nie miało miejsca, a obecna sytuacja jest powodem rozgoryczenia wielu Hiszpanów. – Pamiętajmy, że wolność  konsumencka nie może być prawem nadrzędnym i  przyczyną  zniewolenia pracowników handlu – apeluje Bujara.

Cały komunikat Sekcji można przeczytać tutaj.