Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Strony www Organizacji

Polecane Strony WWW

Nasze Akcje

W Parlamencie Europejskim w Brukseli zakończyła się konferencja poświęcona promowaniu idei wolnej niedzieli w Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania było Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli oraz związki zawodowe i inne organizacje społeczne.

W ramach konferencji miały miejsce trzy bloki dyskusyjne: Praca przyzwoita i wolne niedziele w czasach kryzysu, Równoważenie życia rodzinnego i prywatnego z pracą – ku szczęśliwemu i zdrowemu życiu, Jak wolna niedziela umożliwia uczestnictwo obywatelskie i zaangażowanie ochotnicze (wolontariat). Zwrócono też uwagę na koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z pracy w niedzielę, tj. choroby takie jak: depresja, neuroza, choroby psychiczne, alergie. Koszty leczenia tych chorób ponosi społeczeństwo, zyski zaś trafiają wyłącznie do korporacji.

W trakcie spotkania Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli przedstawiło prezentację swojej kampanii zatytułowanej „Wolna niedziela i przyzwoita praca w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.”

- Działania na szczeblu europejskim pokazują, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych postulatach, a próby wmówienia nam,  że  Europa zachodnia odstępuje od tych zasad, są niezgodne z prawdą – podkreśla Alfred Bujara.

Organizatorzy konferencji liczą na zaangażowanie posłów do Parlamentu Europejskiego w kampanię i prace legislacyjne zmierzające do uczynienia niedzieli dniem odpoczynku w Unii Europejskiej.

- Posłom Parlamentu Europejskiego przedłożyliśmy do wypełnienia deklaracje poparcia idei niedzieli wolnej od pracy i godnych warunków zatrudnienia – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. –  Zauważmy, że jest to deklaracja podejmowana przed wyborami europejskimi, która pozwoli nam ocenić poparcie posłów jak również kandydatów do PE w tej sprawie.

Konieczność rozwiązania sprawy poprzez dyrektywę unijną zadeklarował już niemiecki poseł Thomas Mann  (Europejska Partia Ludowa), wiceprzewodniczący komisji zatrudnienia i spraw społecznych PE.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji podkreślają, że niedziela wolna od pracy i przyzwoite godziny pracy mają ogromne znaczenie dla obywateli oraz pracowników w całej Europie i nie są sprzeczne z konkurencyjnością ekonomiczną.

- Konkurencyjność potrzebuje innowacji, innowacja wymaga kreatywności, a kreatywność odpoczynku – podsumowuje Bujara.

 

źródło: www.solidarnosc.org.pl