Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Strony www Organizacji

Polecane Strony WWW

Nasze Akcje

Petycja

Konferencja Prasowa

Światowy Dzień Godnej Pracy Plakat przewodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 października o godzinie 12.00  przed gmachem Sejmu w Warszawie rozpocznie się happening handlowej Solidarności. Związkowcy chcą zwrócić uwagę na pogarszające się warunki pracy w hipermarketach i dyskontach.

 

- Przywieziemy do Warszawy wózek załadowany do wysokości ok. 2 metrów towarem o wadze ponad pół tony. Pracownicy marketów i dyskontów  rozładowują takie wózki po każdej dostawie towaru w ich sklepach. Będziemy zachęcać parlamentarzystów, aby pomogli nam w rozładunku i na własnej skórze przekonali się jak ciężka jest praca w handlu. – mówi Alfred Bujara, przewodniczący handlowej Solidarności.

 

Uczestnicy akcji protestacyjnej złożą w Kancelarii Sejmu petycję zawierającą propozycję zmian legislacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji pracowników sieci handlowych. Następnie związkowcy przejdą przed Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. – Naszą petycję wręczymy również panu  ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Po drodze sprzed Sejmu do siedziby resortu pracy będziemy tłumaczyć warszawiakom przyczyny naszego protestu. Wszyscy chętni będą też mogli spróbować sił przy rozładunku naszego wózka z towarem. 7 października przypada  Światowy Dzień Godnej Pracy. Poprzez nasz protest chcemy zwrócić uwagę, że warunki pracy w handlu nie zawsze są godne – tłumaczy Bujara.

 

Pracownicy handlu skarżą się przede wszystkim na przeciążenie pracą oraz zbyt niski poziom zatrudnienia. Jak wskazuje handlowa „S”, w ostatnim dziesięcioleciu poziom zatrudnienia w poszczególnych sieciach handlowych spadł od 40 proc. do nawet 60 proc. Kolejny problem to warunki zatrudnienia. – Z naszych szacunków wynika, że 40 proc. pracowników handlu jest zatrudniona na umowach śmieciowych. Z kolei blisko połowa pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Wynagrodzenie za pracę przy takich warunkach nie wystarcza na utrzymanie nawet na najskromniejszym poziomie – wskazuje szef handlowej „S”.

 

W ocenie Bujary problemem jest również brak dialogu społecznego w handlu. – W naszym kraju nie ma organizacji zrzeszających pracodawców z handlu, nie ma dialogu na poziomie całej branży. W wielu krajach europejskich do tworzenia takich organizacji pracodawców obliguje prawo. U nas zarządy sieci handlowych są skupione wyłącznie na pomnażaniu zysków, niestety bardzo często dzieje się to kosztem pracowników. Jakikolwiek dialog zwyczajnie ich nie interesuje. To trzeba zmienić, ale tego nie da się zrobić bez zaangażowania państwa – podkreśla przewodniczący.

 

Komunikat Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska S.A.-Biedronka.

W dniu 25.09.2014 r podczas cyklicznego spotkania pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, mimo wcześniejszego postulatu związków zawodowych NSZZ „Solidarność „ i „Sierpień 80 „ nie doszło do spotkania z członkiem zarządu posiadającego umocowanie do podejmowania decyzji w imieniu Zarządu JMP S.A.. Obecni na spotkaniu przedstawiciele NSZZ Solidarność i Sierpień 80 z powodu nie obecności uprawomocnionego członka zarządu i nie spełnienia wcześniej przedłożonych postulatów opuścili spotkanie .
W związku z powyższym przedstawiciele związków zawodowych udali się do siedziby firmy w celu złożenia petycji przedstawiającej swoje postulaty i domagając się spotkania z kompetentnym członkiem zarządu. Przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji związkowych nie zostali wpuszczeni do budynku i sekretariatu Zarządu Jeronimo Martins Polska S.A. Pismo odebrano w wejściu do budynku przez pracownika kancelarii i potwierdzono odbiór petycji w drzwiach wejściowych.
Związkowcy w przedstawionej w imieniu pracowników petycji domagają się zwiększenia zatrudnienia z uwagi na nadmierne przeciążenie pracą fizyczną, oraz zwiększenia wynagrodzenia za pracę. Kolejnym postulatem jest przestrzeganie wewnętrznego regulaminu pracy i zasad bhp. Ponadto związkowcy domagają się przestrzegania zasad szacunku oraz poszanowania godności i czasu pracownika, w tym prawa do 15 minutowej przerwy pracowniczej.
Oczekujemy odpowiedzi na petycję w wyznaczonym terminie to jest do dnia 09.10.2014 r

Ok. 700 osób pikietowało 9 września przed siedzibą zarządu spółki Lidl Polska w Tarnowie  Podgórnym. Solidarność domaga się poprawy warunków pracy w sklepach i centrach dystrybucyjnych należących do tej sieci handlowej oraz przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związkowych.

 

 

 

- Przyjechaliśmy tutaj z całej Polski, żeby głośno zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w sieci Lidl. Zarząd tej firmy nie chce z nami rzetelnie rozmawiać przy stole negocjacyjnym, dlatego o naszych postulatach musimy mówić na ulicy. – powiedział po zakończeniu pikiety Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Podczas trwania akcji protestacyjnej szef handlowej Solidarności mówił m.in. o podwójnych standardach traktowania pracowników w Lidl. Przekonywał, że w Niemczech skąd pochodzi ta sieć handlowa są oni traktowani nieporównywalnie lepiej niż w Polsce. – Stosunek kosztów osobowych do obrotów sklepów jest u nas ok. 3 razy mniejszy, niż w Niemczech. Polscy pracownicy przynoszą koncernowi gigantyczne zyski, ale ich wynagrodzenia są kilkakrotnie niższe od tych w Niemczech. Z kolei ceny wielu produktów w sklepach u nas i na Zachodzie są porównywalne – podkreślał Bujara.

 

 

Podczas pikiety protestujący wręczyli przedstawicielom zarządu spółki petycję z postulatami. – Odebrały ją od nas osoby nie mające umocowań do negocjacji ze związkami zawodowymi. Uzyskaliśmy jednak zapewnienie, że zostanie ona przekazana członkom zarządu sieci – mówi przewodniczący.Handlowa Solidarność zarzuca kierownictwu polskiego oddziału sieci Lidl brak woli podjęcia rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną oraz żąda przywrócenia do pracy działaczy związkowych, którzy w ocenie „S” zostali zwolnieni niezgodnie z prawem. W grudniu ubiełego roku, 11 miesięcy po powstaniu w Lidlu organizacji związkowej jej przewodnicząca Justyna Chrapowicz oraz jej zastępca Artur Szuszkiewicz otrzymali wypowiedzenia z pracy. Sprawa ta została skierowana do sądu pracy.

 

 

Jednym z postulatów Solidarności w Lidl jest również zwiększenie stanu zatrudnienia. Jak podkreślają związkowcy pracowników w sklepach i centrach dystrybucyjnych jest za mało, a zakres ich obowiązków jest stale poszerzany. – Pracownik musi robić wszystko na raz. M.in. obsługiwać klientów na kasie, układać towar na półkach, uzupełniać braki, a w międzyczasie wypiekać pieczywo w sklepowym piecu. To praca ponad siły – przekonuje Alfred Bujara.

Pracownicy Lidla skarżą się również na to, że są zatrudniani na czas określony i w niepełnym wymiarze godzin. – Podczas naszych wcześniejszych protestów, Lid chwalił się, że podniósł płace w swoich sklepach i teraz na „dzień dobry” pracownik zarabia tam ponad 2 tys. brutto. Co z tego skoro pracownicy są zatrudniani na niepełny etat i zamiast tych 2 tys. dostają np. 1300 zł brutto – wskazuje Alfred Bujara.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarność w sieci Real zawarła ze spółką Auchan Polska porozumienie ramowe dotyczące zasad przejmowania pracowników przez nowego pracodawcę. Działające w Polsce hipermarkety Real zmieniły właściciela w lutym tego roku.

- Porozumienie ramowe z nowym pracodawcą zostało podpisane 1 września przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Real Polska NSZZ Solidarność. Teraz w każdym sklepie Real, gdzie działa MKK będą zawierane odrębne porozumienia oparte na tym dokumencie. W marketach, gdzie funkcjonuje nasz związek, interesy pracowników zostały zabezpieczone – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Handlu Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Zgodnie z zapisami porozumienia pracownicy sklepów Real będą przechodzić do nowego pracodawcy wyłącznie na zasadach określonych w artykule 23¹ Kodeksu pracy. Dodatkowo pracodawca zobowiązał się, że do 31 maja 2015 roku nie będzie stosował w przejętych marketach wypowiedzeń umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. – To bardzo ważny zapis. Teoretycznie Auchan mógł np. zwolnić wszystkich pracowników sklepów Real i zastąpić ich osobami zatrudnionymi w agencjach pracy tymczasowej. W handlu to niestety coraz powszechniejsze zjawisko. Dzięki wynegocjowanemu przez Solidarność porozumieniu mamy pewność, że nic takiego się nie stanie, a pracownicy nie muszą martwić się o swoje miejsca pracy – mówi Bujara.

Jak podkreśla przewodniczący, porozumienie gwarantuje również stopniowe ujednolicenie warunków zatrudnienia we wszystkich sklepach należących do marki Auchan. W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy wynagrodzenia pracowników sklepów należących do niedawna do  sieci Real mają zostać dostosowane do zasad obowiązujących u nowego pracodawcy. – Jeżeli np. dany pracownik Reala zarabiał mniej niż osoba zatrudniona na tym samym stanowisku w Auchan, jego wynagrodzenie wzrośnie. Z kolei jeżeli ktoś zarabiał więcej, jego pensja nie ulegnie obniżeniu. Tak więc pracownicy Real na pewno nic nie stracą, za to mogą zyskać – tłumaczy szef handlowej „S”.

Pracownikom zostały również zagwarantowane m.in. 50-proc. dopłaty do posiłków w zakładowych stołówkach oraz możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego za 1 gr. – Negocjacje były trudne i trwały bardzo długo, jednak udało się je zakończyć porozumieniem satysfakcjonującym obie strony. Słowa uznania należą się tu także zarządowi Auchan Polska, który pokazał, że szanuje swoich pracowników i wie na czym polega dialog społeczny. Mamy nadzieje, że tak będzie już zawsze – mówi Alfred Bujara.

Wszyscy Którzy by chcieli wesprzeć Międzynarodową akcję „Lidl” zachęcamy do podpisania petycji na stronie http://www.labourstart.org/go/lidl
Akcja prowadzi do skłonienia pracodawcy żeby przywrócił zwolnionych działaczy Justynę Chrapowicz i Artura Szuszkiewicza.
Pomoc pracownikom Lidla zajmie tylko chwilę, a każdy może pomóc w ważnej sprawie:
Klikając:
———-> http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign2014.cgi?c=2374 < ———— następnie wpisując imię, adres e-mail oraz numer który wyświetli się na stronie (czerwona ramka z przekreślonym napisem SPAM).
Pozdrawiam,
Alfred Bujara

Komunikat

 

21 lipca, 2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne robocze spotkanie liderów NSZZ „Solidarność” w sieci hipermarketów Real Polska z przedstawicielami pracodawcy Real, Sp. z o.o. oraz nowego właściciela sklepów Real, którym od 14 lutego tego roku jest firma Auchan Polska.

Powodem spotkania było zawiadomienie, które otrzymała strona związkowa informujące o przejściu dwóch z pięćdziesięciu siedmiu sklepów Real Polska do Auchan Polska w przewidywanym terminie  10 września 2014r dla Hipermarketu Real w Markach i 17 września 2014 dla Hipermarketu Real w Częstochowie.

Jak się jednak okazało spotkanie to w brew wcześniejszym deklaracjom pracodawców i oczekiwaniom związkowców miało jedynie charakter informacyjny, a nie negocjacyjny. W związku z powstałą sytuacją organizacje związkowe zwróciły się do pracodawców z ponowna prośbą o pilne podjęcie merytorycznych negocjacji w terminie do trzech tygodni licząc od dnia niniejszego spotkania, które zdaniem strony związkowej powinno zakończyć sie zawarciem porozumienia zbiorowego dotyczącego gwarancje zatrudnienia wszystkich obecnych pracowników oraz ich ochrony przed wypowiedzeniami zmieniającymi. Tylko takie rozwiązanie zdaniem strony związkowej gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz daje gwarancje prawidłowego funkcjonowania przejmowanych sklepów.

Strona pracodawców zadeklarowała, że w postara się zorganizować spotkanie w jak najszybszym terminie, który pozwoli stronom dialogu społecznego na podjecie właściwych działań w zakresie ustawowych zobowiązań stron dialogu społecznego.

Warto przypomnieć, że Solidarność w Real Polska  już 24 kwietnia 2014 roku złożyła na ręce nowego właściciela firmy projekt pakietu gwarancji pracowniczych, który pozwoliłby zabezpieczyć interesy pracowników real w związku z przejęciem firmy przez nowego właściciela. Projekt nie spotkał się jednak wówczas z zainteresowaniem strony pracodawcy. W krótkim oświadczeniu pracodawca poinformował jedynie stronę związkową o swoich dobrych intencjach oraz poszanowaniu partnerstwa ze stroną społeczną. Taką odpowiedź strona związkowa uznała za niewystarczającą, gdyż nie dostarczyła ona żadnych informacji na temat najbliższej przyszłości tysięcy pracowników Real Polska.

 

Przedstawiciele związków zawodowych z krajów, gdzie głównie działa Amazon, spotkali się w Berlinie 2-3 lipca br., aby zbadać zgłoszone naruszenia praw pracowniczych w tej firmie i jej antyzwiązkowe nastawienie.

Związki zawodowe – wszyscy zrzeszeni w Federacji Pracowników Transportu Miedzynarodowego oraz w UNI Global Union, szczegółowo oceniają sytuację w Niemczech, gdzie związek ver.di odgrywa czołową rolę w sprawach pracowników Amazona. Związki zawodowe chcą rozwinąć strategię zwiększenia związkowej reprezentacji pracowniczej w Amazonie, w tym w Polsce I Czechach, gdzie sieć ta chce otworzyć pięć centrów dystrybucyjnych.

Szefowa działu handlu w UNI Global Union, Alke Boessiger, powiedziała: “Ruch związkowy nie akceptuje modelu Amazona dla nowej gospodarki, gdzie pracownicy są traktowani jak roboty, praca niepewna jest normą, a fundusze publiczne są marnowane, podczas gdy zyski wyciekają z kraju goszczącego Amazona, aby uniknąć opodatkowania. Jeff Bezos i jego kumple mylą się, jeśli sądzą, że mogą lekceważyć związki zawodowe w Polsce I Czechach jako część swojej ekspansji na wschód. Światowy ruch związkowy będzie współdziałał ze związkami w tych krajach w ich walce o godne warunki pracy dla pracowników Amazona.”

Szef UNI Poczta & Logistyka, Stephen DeMatteo podsumował: “Światowy łańcuch dostawi model dostawsię zmieniają. Firmy takie jak Amazon i DHL odgrywają główną rolę w ustanawianiu  odpowiedzialnych i zrównoważonych standardów doręczania i logistyki. Jednakże jeżeli oni nie będą zachowywać się odpowiedzialnie wobec swoich pracowników, istnieje ryzyko wejścia w nowe ciemne wieki dla pracowników. Ruch pracowniczy będzia działał przeciw rozwijaniu takiego modelu gospodarczego, który będzie maksymalizował zyski kosztem ludzkiej godności.”

Amazon zamierza otworzyć cztery centra dystrybucji w Polsce i Czechach I piąte w Polsce w 2015 – związki zawodowe uważają, że ta ekspansja na Wschód może być taktyką unikania związków zawodowych, silnych w Europie Zachodniej.

Amazon traktuje pracowników jak roboty, zmuszając ich do wykonywania pracy w ogromnym stresie przez długie godziny w złych warunkach.

MKZZ uznała Jeffa Bezosa, szefa Amazona, za najgorszego szefa firmy na Ziemi po zebraniu wyników ankiety wśród związkowców.

Przyszłoroczny kongres wyborczy UNI Europa Handel w Gdańsku i kampanie organizowania pracowników w międzynarodowych sieciach handlowych były tematem spotkania Laili Castaldo z UNI Europa Handel z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dziś w Gdańsku Laila Castaldo spotkała się z przewodniczącym Związku Piotrem Dudą, zastępcą przewodniczącego Tadeuszem Majchrowiczem, Alfredem Bujarą przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Handlu i Kacprem Stachowskim kierownikiem Działu Rozwoju Związku.

Jednym z tematów rozmowy był przyszłoroczny kongres UNI Europa Handel, który po raz pierwszy od

będzie się w Polsce, a konkretnie w Gdańsku.- Cieszymy się, że spotkamy się właśnie tu, w tym historycznym mieście. Mieliśmy ofertę z innych miast, m.in. z Wielkiej Brytanii, ale myślę, że warto zwrócić oczy wszystkich związkowców również na Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie jak widzimy, coraz więcej międzynarodowych firm zaczyna umiejscawiać swoje filie – tłumaczyła Castaldo. – Oczywiście, w tym miejscu pragnę serdecznie zaprosić szefa Związku na to wydarzenie, ale i jednocześnie poprosić o pomoc przy jego organizacji – dodała.

Przewodniczący Piotr Duda zapewnił, że Związek dołoży wszelkich starań, by kongres odbył się bez przeszkód z pełnym zaangażowaniem strony polskiej.

Kolejnym wiodącym tematem była sytuacja pracowników koncernów międzynarodowych sieci handlowych, które działają w Polsce. Jednym z przykładów było omówienie problemu łamania praw pracowniczych przez sieć handlową LIDL. – Te wielkie firmy wchodzą do naszego kraju i zachowują się w sposób nieprzyzwoity, LIDL przekracza wszelkie granice, bo już nie tylko spiera się ze swoimi pracownikami, ale także lekceważy polskie prawo – tłumaczył przewodniczący Piotr Duda.

Castaldo przyznała, że Solidarność może liczyć na wsparcie w akcjach. – Problem jest ogromny i nie dotyczy tylko Polski. Nawet niemieccy związkowcy nie mogą się porozumieć z zarządem spółki, która przecież pochodzi właśnie z tego kraju. To jest bardzo niepokojący sygnał – tłumaczyła.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali ścisłą współpracę polegającą na prowadzeniu kampanii budujących sił

ę związkową oraz podjęcie działań mających na celu przywrócenie dialogu społecznego w firmach, które notorycznie łamią prawa pracownicze.

- Jednym z priorytetowych działań na poziomie światowym jest organizowanie pracowników w Związek, skonkludowała spotkanie przedstawicielka europejskiego handlowego ruchu związkowego. Wspólne działanie NSZZ Solidarność i Uni Europa Handel przy kampanii organizowania w Lidl Polska opisaliśmy tutajhttp://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/rozwoj/item/8862-kliknij-i-pomoz-pracownikom-lidl

Kongres UNI Europa Handel odbędzie się 3-4.06.2015 roku w Gdańsku, a uczestniczyć w nim będzie blisko ćwierć tysiąca związkowców branży handlu z całej Europy.

 

W dniu 29.05.2014 roku w Szczyrku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu na kadencję 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który był jedynym kandydatem uzyskując 100% poparcie zebranych delegatów.

W skład Rady Sekcji na kadencje 2014-2018 zostali wybrani:

 • Piotr Adamczak
 • Sebastian Barański
 • Ewa Chełminiak
 • Justyna Chrapowicz
 • Jan Dopierała
 • Alicja Forysiak
 • Marek Gumuła
 • Elżbieta Jakubowska
 • Marzena Konieczko
 • Dariusz Paczuski
 • Danuta Pietrzyk
 • Stanisław Pyla
 • Paweł Skowron
 • Barbara Stefaniec
 • Mariusz Włodarczyk
 • Ania Wojtasiewicz
 • Rafał Wołoszyn
 • Marcin Zieliński

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Artur Basta,
 • Agnieszka Długosz
 • Justyna Przyłódzka
 • Piotr Waśniewski
 • Bogusława Zbrzeźna

Wszystkim wybranym członkom Rady Sekcji gratulujemy wyboru i życzymy kreatywności, wytrwałości, zaangażowania oraz dużo cierpliwości i odpowiedzialności w pracach rady sekcji w okresie trwania kadencji.