^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Informacje z zagranicy.

Spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu

W dniach 16-17 marca 20116 roku w Brukseli odbył się pierwsze na ten rok zaplanowane spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sekcji RD Roberto Parillo.

Podczas dwudniowych obrad poruszono szereg tematów, najważniejsze z nich to:

1.       Pakiet drogowy (road package),  czyli zbiór 10 aktów (Rozporządzenie 1071/2009 „ o dostępie do zawodu przewoźnika”; Rozporządzenie 1072/2009 „o kabotażu”; Rozporządzenie 1073/2009 „przewóz okazjonalny autobusem”; Rozporządzenie 561/12/2006 „o czasie pracy i odpoczynku”; Dyrektywa 2002/15/WE „czas pracy dla pracowników mobilnych w transporcie drogowym”; Dyrektywa 2006/22/WE „minimalny poziom kontroli w transporcie”; Dyrektywa 2006/1/WE „wynajmowanie pojazdów” ;2011/76/UE „eurowiniety”; Dyrektywa96/71/KE „o pracownikach delegowanych”; Rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) „prawa pracy dla pracowników wysoce mobilnych”).

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego- 2016r.

W dniu 19.01.2016r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego. Tradycyjnie już uczestniczyły w tym spotkaniu trzy strony, przedstawiciele z DG MOVE (Departament Transportu przy Komisji EU) DG Employment (Departament ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej), stronę związkową reprezentowała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu ), Polskę reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Stronę pracodawców reprezentowała organizacja IRU (International Road Transport Union).

Czytaj więcej...

AKCJA ZWIĄZKOWA W HOLANDII.

W sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2016 roku przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” wspólnie z kolegami ze związków transportowych Holandii i Rumunii przeprowadzili akcję zachęcającą kierowców zawodowych do przystąpienia do związku, rozdawali ulotki, zbierali ankiety i przeprowadzali rozmowy na temat występujących problemów związanych z wykonywanym zawodem kierowcy. Miejsce akcji - parkingi w Holandii.
Akcja była bardzo udana, zebraliśmy mnóstwo ankiet, kilka deklaracji, ale przede wszystkim najważniejszy był kontakt z kierowcami, który był rzeczą kluczową.
Wiemy co jest do poprawienia, wiemy co musimy pilnie zrobić, mamy również pomysły jak to zrobić ale wiemy także jak bardzo potrzebujemy członków związku!

Czytaj więcej...

SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

W dniu 27 stycznia 2016 roku Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" po raz kolejny zorganizowała spotkanie z kolegami z holenderskich związków transportowych FNV. Poprzednia spotkanie miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Wspólne działania polskich i holenderskich związków transportowych miało na celu pomoc OZ NSZZ „Solidarność” w holenderskiej firmie Butter Group mającej siedzibę na terenie Polski wynegocjować zmiany w regulaminie pracy, wynagradzania i premiowania. Przedstawiciele KZ NSZZ „S” prowadzą z pracodawcą od roku negocjacje w powyższej sprawie i za każdym razem rozmowy kończyły się fiaskiem.

Czytaj więcej...

Szkolenie "Przewidywane zmiany na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej".

W dniach 15-17.02.2016 r. (3 dni) odbyło się szkolenie pod nazwą Przewidywane zmiany na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Warsztaty przygotowane zostały przez ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych)  oraz ETF (European Transport Workers’ Federation) w Brukseli, w siedzibie ETF (Galeria Agora).

Całość koordynowana była przez Sekretarza Politycznego ETF Cristinę Tilling, uczestniczyli w nim najwyżsi przedstawiciele Europejskich Związków Eduardo Chagas – Sekretarz Generalny ETF oraz Roberto Parillo – Przewodniczący Sekcji Transportu Drogowego ETF.

Czytaj więcej...

Imigranci ekonomiczni nadal atakują ciężarówki w Calais.

List otwarty
To co ma miejsce od dłuższego czasu przy wjeździe do tunelu i na przeprawach promowych  z Francji do W. Brytanii woła o pomstę do nieba. Przy bierności władz francuskich i angielskich są atakowani kierowcy w bardzo brutalny sposób przez imigrantów, niszczone są pojazdy i uszkadzane towary.                                 
Sygnały jakie docierają do polskich władz są również ignorowane i chyba musi dojść do tragedii, żeby ktoś wreszcie zareagował w sposób zdecydowany. Tak jak zachowują się imigranci nie zachowują się ludzie – Tak się zachowuje spłoszone bydło niszcząc wszystko na swojej drodze. Kierowcy są wyzywani, bici, okradani i jak się im nie uda dopilnować pojazdu przekraczając granicę z pasażerem na gapę są traktowani jak przestępcy.
Cały tekst w załączniku.

LIST OTWARTY

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.