^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Tryb odwoławczy

Prawo do odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) "od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz "właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy."

Czytaj więcej...

Akty prawne UE

DYREKTYWY

  • dyrektywa 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu szkolenia określonych kierowców transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976, str. 36);

Czytaj więcej...

Uwaga na fałszywe mandaty od ITD

W 58 nr gazety „Kierowca w firmie” ukazał się artykuł ostrzegający przed oszustami wyłudzającymi pieniądze poprzez wysyłanie fałszywych mandatów z logo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem - link

 

Inne systemy czasu pracy kierowców

Równoważny system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, tj. prowadzisz działalność gospodarczą jako przewoźnik, zgodnie z przepisami możesz pracować maksymalnie do 10 godzin na dobę. Jeśli prowadzisz pojazdy poza transportem drogowym, możesz pracować do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy.

W tym systemie czas pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony ze skróconym czasem pracy w innych dniach lub z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, ze za każdorazowe przedłużenie czasu pracy przysługuje Ci proporcjonalna ilość czasu wolnego lub krótszy czas pracy w dniu kolejnym.

Czytaj więcej...

Podstawowy system czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowcy

Twój czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przeciętnym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy, to czas, po którym pracodawca sprawdza ilość przepracowanych przez Ciebie godzin, aby ustalić, czy nie doszło do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. W zależności od woli pracodawcy może on wynosić od 1 do 4 miesięcy.

Czytaj więcej...

Zasady naliczania czasu pracy i dyżuru kierowców

o wlicza się do czasu pracy kierowców?

Czas pracy kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Obejmuje ona wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w tym:

    prowadzenie pojazdu, jego załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad tymi pracami,
    nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi,
    czynności spedycyjne,
    obsługę pojazdów i przyczep,
    zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom lub rzeczom,
    niezbędne formalności administracyjne,
    utrzymanie pojazdu w czystości.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.