^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Z prac Krajowej Sekcji Transportu Drogowego.

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. - zmiany

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. czekają zmiany. Spowodują wzrost kosztów firm transportowych o nawet 100%. Co z dietami i ryczałtem?

Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego - wzrost kosztów

Jeśli nie zmienią się polskie przepisy, to przewoźników czeka drastyczny wzrost kosztów. To kolejne skutki pakietu mobilności, które firmy odczują już na początku 2022 roku. Eksperci OCRK ... czytaj więcej

Pikieta pod gmachem Ministra Infrastruktury

26 października br. w Warszawie pod gmachem Ministra Infrastruktury odbyła się pikieta zorganizowana przez Radę Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność przy wsparciu Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność". Powodem pikiety był brak dialogu i konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dotyczącej kierowców zawodowych.

- Stwierdzamy, że Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego faktycznie nie działa (ostatnie spotkanie było w 2017 r.) - powiedział Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność". - Przez cały okres uzgodnień Pakietu Mobilności na poziomie unijnym konsultacje ze stroną związku zawodowego de facto nie miały miejsca - dodał.

Związkowcy krytykują zmiany w przedstawionym projekcie ustawie o czasie pracy kierowców w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Nowelizacja ustawy doprowadzi do likwidacji diet i ryczałtów za nocleg (czyli tych części wynagrodzenia, od których nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne) nie dając nic w zamian - wyraża obawy kierowców Tadeusz Kucharski.

Kolejne wątpliwości budzi propozycja resortu dotycząca składki ubezpieczeniowej, która będzie odprowadzana od kwoty równej przeciętnemu wynagrodzeniu w Polsce.

 - Taka propozycja w pewnym zakresie realizuje oczekiwania związku zawodowego – aby składka była odprowadzona od wyższej kwoty (w tej chwili jest w praktyce odprowadzana od kwoty bliskiej minimalnemu wynagrodzeniu) - przyznaje szef KSTD, ale natychmiast zaznacza, że projekt nie był przedyskutowany i nadal nie rozwiązuje niskich wynagrodzeń kierowców.

Czytaj więcej...

Akcja ulotkowa o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla kierowców zawodowych

W dniu 11 sierpnia 2021 r. odbyła się kolejna akcja ulotkowa o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla kierowców zawodowych. Tym razem akcja miała miejsce na parkingach Reg. Mazowsze ( Grodzisk Maz. Żyrardów, Sochaczew). Głównym zadaniem ulotki jest przekazanie wiedzy kierowcom o przysługujących im prawach na terenie Niemiec zwłaszcza o archiwizacji dobowej aktywności zawodowej (daty przekroczenia granicy, czas pracy, odpoczynku kopie CMR itp.) do skutecznej walki z nieuczciwymi pracodawcami.  Informacje dotyczyły zmian jakie za sobą ciągnie  wprowadzenie w życie tzw. Pakietu Mobilności. Wiele tych zmian będzie miało swoje konsekwencje od lutego przyszłego roku. Rozmawialiśmy o pozytywnych i negatywnych zmianach jakie mogą mieć wpływ na życie, pracę i wynagradzanie kierowców zawodowych.  

Porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego.

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 24 lutego 2020 r.  

Transportowe związki pracodawców i związki zawodowe kierowców często spierają się o zasady wynagradzania, kwestie socjalne, zakres i głębokość ingerencji krajowych i unijnych regulacji w relacje pracownik – pracodawca, a także w wielu innych istotnych dla obu stron kwestiach. Są jednak obszary, w których współpraca, a nawet mówienie jednym głosem są nie tylko możliwe, ale i wręcz pożądane. Takim obszarem jest i powinno być przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...

„Solidarność” będzie walczyć o prawa ukraińskich kierowców!

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przygotowuje się do wzmocnienia działań związanych z szeroką obecnością obywateli państw trzecich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich w tym obywatele Ukrainy muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, w tym prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu zapewniających wszystkim bezpieczeństwo na drogach – komentuje Tadeusz Kucharski, przewodniczący sekcji. – Kierowcy branży transportu drogowego doświadczają coraz większych wyzwań. Nie można zapominać o brakach w infrastrukturze drogowej (bezpieczne parkingi, miejsca do spania, urządzenia do odladzania samochodów) w całej Europie – dodaje działacz.

W  dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfair. Liderem projektu jest austriacka Forba a NSZZ „Solidarność”- jednym z partnerów. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie projektu.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.