^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska z dniem 1 stycznia 2016r. wynosi 25 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji

Z prac Krajowej Sekcji Transportu Drogowego.

Życzenia

Koleżanki i Koledzy
Niech czas Wielkanocy utrzyma nasze marzenia w mocy
a wszelkie życzenia będą możliwe się do spełnienia
Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności
Niechaj symbol boskiego odrodzenia
będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych świąt!
w imieniu 
Rady KSTD
Tadeusz Kucharski

Spotkanie z pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Z inicjatywy polskich i belgijskich transportowych związków zawodowych odbyło się w Warszawie dwudniowe spotkanie przedstawicieli ACV – CSC Transcom i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.
Dzień drugi został wykorzystany do spotkania z drugą stroną społeczną tj. pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Omówiono wiele spraw, te które nas łączą i dzielą w przedmiocie szeroko rozumianego dumpingu socjalnego oraz w obszarze zabezpieczenia socjalnego, płacy minimalnej, okresu przebywania w tzw. podróży służbowej, wypoczynków tygodniowych, ubezpieczenia i definicji pracownika delegowanego. Na to spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele administracji państwowej z MIiB, GITD i GIP.

Czytaj więcej...

KSTD NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie o współpracy z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom.

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.