^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Z prac Krajowej Sekcji Transportu Drogowego.

Delegowanie pracowników w UE.

W ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektywy z 1996 r. w sprawie delegowania pracowników w UE. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Gośćmi audycji Kapitał i praca byli: Robert Lisicki - ekspert Konfederacji Lewiatan i Tadeusz Kucharski z NSZZ "Solidarność".

Relacja dźwiękowa

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego.

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego ,na którym między innymi omawiane są kwestie zmiany systemu wynagradzania kierowców zawodowych.

Zanim przystąpiliśmy do rozmów zgodnych z porządkiem obrad Tadeusz Kucharski Przewodniczący Rady KSTD NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie informacji jakie resort i rząd Polski przedsięwziął kroki w związku z ostatnim wypadkiem śmiertelnym polskiego kierowcy pod Calais we Francji i jakie otrzymał w powyższej sprawie wyjaśnieni od władz francuskich. Zdaniem przewodniczącego KSTD to rząd Francuski ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i służby tego kraju, które znajdowały się kilkadziesiąt metrów od zdarzenia i nie reagowały na skandaliczne zachowania imigrantów-terrorystów na autostradzie.  Rząd Francuski powinien ponieść konsekwencje finansowe związane z ewentualną dożywotnią rentą dla rodziny ofiary. Minister J. Szmit powiedział, że zajmują się tą sprawą i są w kontakcie z odpowiednimi służbami po stronie francuskiej i wyjaśnianie sprawy jest w toku. Dla nas zostanie zorganizowane spotkanie, na którym będzie omawiana ta sprawa jak również szerzej sprawy związane z bezpieczeństwem kierowców międzynarodowych. 

Wracając do posiedzenia TZ ds. TD.

Czytaj więcej...

Wspólne stanowisko związków zawodowychw sprawie proponowanych zmian w strukturze wynagradzania kierowców.

Wspólne stanowisko Związków NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FORUM w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w strukturze wynagradzania kierowców, polegających na pełnym oskładkowaniu i opodatkowaniu pensji do kwoty 4263 zł, przy zwolnieniu od tych obciążeń pozostałej części wynagrodzenia ponad tę kwotę.


Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2017 r., (wyrażona w piśmie DDP.II.4311.4.3.2017.KS) polega na wskazaniu, że do ustalenia wynagrodzenia kierowców można byłoby posłużyć się konstrukcją dotycząca pracowników delegowanych zawartą w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczącą pracowników delegowanych. Zgodnie z przywołanym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią części wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą" (aktualnie 4263 zł brutto), zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców,
z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.