^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

KSTD NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie o współpracy z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom.

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu.

Po zakończeniu dyskusji i omówieniu najważniejszych problemów z jakimi borykają się związkowcy na własnym podwórku i przeświadczeniu o potrzebie wzajemnej pomocy podpisaliśmy dokument o współpracy – porozumienie.
Porozumienie podpisali;
ACV – Transcom – Jan Sannen,
CSC – Transcom Roberto – Parillo
KSTD NSZZ “Solidarność” – Tadeusz Kucharski
KSTD NSZZ “Solidarność” – Gerard Skroński
W drugim dniu spotkaliśmy się ze stroną pracodawców. Nastąpiła wymiana zdań i poglądów oraz problemów, zastrzeżeń i uwag do konkretnych zjawisk występujących w transporcie drogowym. Każda ze stron zgłosiła również swoje uwagi i zastrzeżenia do pracy poszczególnych resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie firm transportowych i zatrudnionych tam pracowników.

ZDJĘCIA

POROZUMIENIE

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.