^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Międzynarodowa konferencja o sytuacji w transporcie drogowym i pracownikach delegowanych- 10.03.2017R.

10 marca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Road transport – social aspects” zorganizowana przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Dyskusja w głównej mierze była poświęcona nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych i jej wpływu na branżę transportu międzynarodowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiego parlamentu, ministerstwa infrastruktury, Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele ambasad:  Austrii, Holandii,, Francji, Niemiec i Włoch, świata nauki z kraju i zagranicy, przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” eksperci Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , przedsiębiorców oraz mediów.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski jako jeden z panelistów tej konferencji przypomniał, że to naciski związków zawodowych na poprawę jakość życia i pracy kierowców zawodowych wywołały dyskusję o pracownikach delegowanych. Na zachodzie sytuacja jest unormowana, wywalczona przez związki zawodowe i zapisana w układach zbiorowych pracy. Przy wysokich różnicach kosztów pracy polscy przewoźnicy mogli inwestować i  rozwijać swoje firmy, ale wraz z rozwojem nie szła inwestycja w pracownika.

Przewodniczący przypomniał, że związek Solidarność od wielu lat domaga się zmiany zasad wynagradzania kierowców na takie, które będą miały wpływ na przyszłą emeryturę, rentę urlop wypoczynkowy czy chorobowe i również pozwolą kierowcom funkcjonować na poziomie niezbędnym do życia w trakcie wykonywania podróży służbowej. W Polsce kierowca zarabia płacę minimalną, zaś do ręki otrzymuje od 7 do 9 tys. zł miesięcznie. Ponad 6 tys. zł dostaje w formie dodatków. Taka sytuacja jest zdaniem związkowców niewłaściwa i powinna być natychmiast zmieniona a relacje odwrócone. Dzisiaj szukanie winnych po stronie UE forsowanych zmian w przepisach i stosowania tzw. protekcjonizmu jest naszym zdaniem nieuprawnione co również potwierdzili nasi eksperci z KK. Swoje wystąpienie mieli Barbara Surdykowska, dr Ewa Podgórska-Rakiel, która również była jednym z panelistów i Sławomir Adamczyk.

W swoim wystąpieniu panelowym dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiła ogólne założenia Komisji Europejskiej w zakresie zmian w transporcie międzynarodowym. Zostały one omówione na posiedzeniu Komitetu Ekspertów ws. Delegowania Pracowników w Brukseli w dniu 2 marca 2017 r.
Z przekazanych przez przedstawiciela KE informacji wynika, że Komisja dokonuje przeglądu przepisów transportu drogowego w trzech obszarach. Po pierwsze analizowane są przepisy rynku wewnętrznego m.in. w temacie dostępu do zawodu, dostępu do rynku unijnego, istniejących barier, letter box companies czy rzeczywistej siedziby pracodawcy. Po drugie, przegląd obejmuje przepisy społeczne i socjalne. Tu najpoważniejszy problem dotyczy tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy. Po trzecie, analizowana jest sytuacja z elektronicznym systemem opłat i nadmierne obciążenia administracyjne. Co najważniejsze, Komisja podkreśla, że dyrektywa o delegowaniu pracowników ma mieć zastosowanie do transportu drogowego. Ewentualnie z uwagi na specyfikę transportu międzynarodowego rozważane są alternatywnie takie rozwiązania jak stosowanie jej przepisów od pierwszej minuty przekroczenia granicy lub od kolejnych dni po przekroczeniu granicy np. 7 czy 9 dnia, bądź wprowadzenie ograniczenia do liczby wykonanych operacji przewozowych. Nasza ekspert również zwróciła uwagę na nieprawidłowości w wynagrodzeniach kierowców, które jej zdaniem powinny być w całości oskładkowane i ta kwestia musi być przedmiotem dialogu branżowego zespołu ds. transportu drogowego, co również podkreślali pozostali nasi doradcy - Barbara Surdykowska i Sławomir Adamczyk stali eksperci Komisji Krajowej uczestnicy posiedzeń trójstronnych w Radzie Dialogu Społecznego. Nasi eksperci wskazali szereg nieprawidłowości i niespójności w przepisach unijnych działających na szkodę pracowników mobilnych i niedostatecznej ochrony zarówno od strony zabezpieczeń socjalnych jak i ubezpieczeń zdrowotnych.
Nastał czas na konstruktywne rozmowy stron społecznych pracodawcy – pracobiorcy na szczeblu krajowym bo to jest nasze być albo nie być. Jako KSTD jesteśmy mocno zaangażowani w dyskusję o przyszłości transportu drogowego zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym i bardzo liczymy na pilne rozwiązania dla branży transportowej.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.