^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska z dniem 1 stycznia 2016r. wynosi 25 zł.

Nowy numer rachunku bankowego to: PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 Więcej informacji

Tryb odwoławczy

Prawo do odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) "od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz "właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy."

Czytaj więcej...

Składka członkowska

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. składka członkowska OT Kierowców Zawodowych wynosi 25 zł miesięcznie.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.