^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Podstawowy system czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowcy

Twój czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przeciętnym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy, to czas, po którym pracodawca sprawdza ilość przepracowanych przez Ciebie godzin, aby ustalić, czy nie doszło do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. W zależności od woli pracodawcy może on wynosić od 1 do 4 miesięcy.

Czytaj więcej...

Zasady naliczania czasu pracy i dyżuru kierowców

o wlicza się do czasu pracy kierowców?

Czas pracy kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Obejmuje ona wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w tym:

    prowadzenie pojazdu, jego załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad tymi pracami,
    nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi,
    czynności spedycyjne,
    obsługę pojazdów i przyczep,
    zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom lub rzeczom,
    niezbędne formalności administracyjne,
    utrzymanie pojazdu w czystości.

Czytaj więcej...

Tygodniowy odpoczynek kierowców

Podstawowe pojęcia:
Po pierwsze należy zaznaczyć, że sama definicja odpoczynku tygodniowego zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006. Zgodnie z nią „tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:

Czytaj więcej...

Dobowy odpoczynek kierowcy

W ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu, kierowcom przysługuje dobowy odpoczynek, a więc czas, który może być wykorzystany w dowolny sposób. Jego długość uzależniona jest od ilości kierowców prowadzących dany środek transportu. W pierwszym przypadku, gdy pojazd prowadzi jeden kierowca regularny czas odpoczynku wynosi minimum 11 nieprzerwanych godzin bądź może zostać podzielony na dwa okresy: 3 godziny i 9 godzin. Natomiast skrócony dobowy czas odpoczynku wynosi minimum 9 godzin, ale może wystąpić maksymalnie tylko 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W drugim przypadku, gdy pojazd jest prowadzony przez więcej niż jednego kierowcę, mamy następujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców: przerwa na odpoczynek trwająca 9 godzin musi być odebrana w ciągu 30 godzin od czasu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu. Przywilej ten może wystąpić tylko w sytuacji, gdy w pojeździe przebywa, co najmniej dwóch kierowców gotowych do jazdy. Poza pierwszą godziną obecność drugiego kierowcy uprawnionego do prowadzenia pojazdu jest obowiązkowa. Szczegółowe zasady określające dobowy odpoczynek normuje ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004. Przepisy normujące czas pracy kierowcy w 2012 roku ulegają aktualizacji, warto więc na bieżąco śledzić co się zmienia w tym zakresie.

 

źródło: Główny Inspektorat Pracy

Wymagania stawiane kierowcom zawodowym

Jakie wymagania stawiane są kierowcom wykonującym przewozy drogowe pojazdami, dla których wymaga się kat. C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E?

Uprawnienia kierowców i wymagania jakie w tym przypadku stawiają przepisy ustawy o transporcie drogowym budzą wiele kontrowersji. Zarówno kierowcy jak i przewoźnicy nie nadążają za zmianami przepisów związanych z uprawnieniami kierowców zawodowych. Bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy przestrzeganie przepisów związanych ze szczególnymi uprawnieniami kierowców jest niezmiernie istotne w prowadzonej działalności zarówno transportu drogowego jaki i niezarobkowego przewozu drogowego.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.