^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Pracodawca ma obowiązek

Pracodawca ma obowiązek:

    poinformowania Cię o obowiązujących przepisach prawa pracy w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy oraz
    uzyskania od Ciebie oświadczenia na piśmie o ewentualnym zatrudnieniu u innego pracodawcy – z podaniem wymiaru tego zatrudnienia,
    prowadzenia ewidencji czasu pracy, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i udostępniania jej na Twój wniosek.

WAŻNE

Pracodawca nie może uzależniać wysokości Twojego zatrudnienia od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeśli mogłoby to wpłynąć na pogorszenie Twojego bezpieczeństwa jazdy.

 

źródło: Główny Inspektorat Pracy

Dzienny czas pracy kierowców 2012

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w Polsce. Kierowca, który stosuje się do wytycznych będzie w pełni sprawności psychofizycznej odpowiedzialnej za spostrzegawczość oraz czas reakcji na zdarzenia podczas jazdy.

Maksymalny czas prowadzenia ciężarówki, autobusu lub innego pojazdu liczony pomiędzy odpoczynkami od prowadzenia pojazdów nie może przekraczać 9 godzin. W ciągu tygodnia (poniedziałek 00.00 – niedziela 23.59) dopuszczalny jest dwukrotnie dzienny czas kierowania pojazdem wynoszący 10 godzin. Niezależnie od rodzaju pojazdu, kierowca zobowiązany jest do przymusowej przerwy po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie przerwy: 15 i 30 minut. W ciągu całego tygodnia limit czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin, przy czym limit w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni spada do 90 godzin.
Warto wiedzieć, że kontrole ITD bardzo wyrywkowo sprawdzają tachografy rejestrujące czas pracy zawodowego kierowcy ciężarówki, autobusu lub każdego innego rodzaju pojazdu, który podlega regułom zapisanym w ustawie.

źródło: Główny Inspektorat Pracy

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, to praca w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z przepisami, masz obowiązek ją wykonywać:

    w sytuacjach, które wymagają od Ciebie ochrony życia lub zdrowia pasażerów i ich mienia,
    w przypadku awarii pojazdu,
    na szczególną prośbę pracodawcy.

Czytaj więcej...

Policyjne radary niezgodne z prawem

Radary używane przez policję nie pozwalają na wskazanie, który samochód był kontrolowany. Sąd w Gnieźnie orzekł, że jest to niezgodne z prawem. Urządzenie powinno rejestrować moment pomiaru, aby bezsprzecznie pokazać, komu została zmierzona prędkość. Niestety zdecydowana większość radarów używanych przez mundurowych nie posiada takiej funkcji.

http://moto.wp.pl/

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.