^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Projekt ustawy ws. dyrektywy cross border enforcement przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwią wymianę informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodzi o szybką identyfikację kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w innym państwie członkowskim UE niż państwo rejestracji pojazdu.

W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju. Chodzi o skuteczne karanie sprawców naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i efekt prewencyjny – zachętę do ostrożniejszej jazdy, zwłaszcza obcokrajowców w naszym kraju. Nowe przepisy są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W Polsce zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przekazywanie ich służbom krajowym uprawnionym do korzystania z nich w celu ścigania sprawców przewinień drogowych. Wymiana informacji będzie dotyczyć danych rejestracyjnych pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.

Dane te będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • niestosowania się do ograniczenia prędkości;
  • prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
  • przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego;
  • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
  • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego;
  • nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych;
  • wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  •  korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Zgodnie z projektem, informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce – z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały podmioty do tego uprawnione: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż (gminna) miejska, organy Służby Celnej, Straż Graniczna.

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony będzie przez ministra spraw wewnętrznych i ma być częścią struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.). Wymiana informacji między KPK a krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania w Polsce będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem europejskiego systemu Eucaris.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacja ze strony: http://www.transport.gov.pl/

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.