^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Inne systemy czasu pracy kierowców

Równoważny system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, tj. prowadzisz działalność gospodarczą jako przewoźnik, zgodnie z przepisami możesz pracować maksymalnie do 10 godzin na dobę. Jeśli prowadzisz pojazdy poza transportem drogowym, możesz pracować do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy.

W tym systemie czas pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony ze skróconym czasem pracy w innych dniach lub z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, ze za każdorazowe przedłużenie czasu pracy przysługuje Ci proporcjonalna ilość czasu wolnego lub krótszy czas pracy w dniu kolejnym.

Okres rozliczeniowy w przypadku stosowania równoważnego czasu pracy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

Od tego przepisu istnieją jednak wyjątki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy można bowiem przedłużyć do 3 miesięcy, Jeśli zaś pracujesz zależnie od pory roku lub warunków atmosferycznych, okres rozliczeniowy można przedłużyć maksymalnie, czyli do 4 miesięcy.

Przerywany system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, zgodnie z przepisami możesz pracować, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w systemie przerywanego czasu pracy z tylko jedną, maksymalnie 5 godzinną przerwą w ciągu doby. jeśli pracujesz regularnie, przerwa w pracy może trwać maksymalnie 6 godzin, jeśli Twój dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin.

Za czas przerwy przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia przewidzianego przepisami. Wynagrodzenie określa się według stawki godzinowej lub miesięcznej. Jeżeli nie ustalono takiej stawki, przysługuje Ci prawo do 60% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.

Jeśli przerwa wynikająca z harmonogramu przypada w tym samym czasie, co przerwa przeznaczona na odpoczynek, przerwy te traktuje się jako jedną całość.

Zadaniowy system czasu pracy

Kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym mogą pracować – w przypadkach szczególnych przewozów – według zadaniowego czasu pracy. Pracodawca ustala wtedy zadania przewozowe, które da się wykonać w ramach normowanego czasu pracy. Kierowca sam ustala rozkład czasu pracy.

Łączenie systemu równoważonego z przerywanym

Pracodawca może połączyć przerywany system czasu pracy z równoważonym, w uzasadnionych przypadkach. Wtedy musi z góry ustalić rozkład czasu pracy i uwzględnić w nim przepisy o obowiązkowym dobowym odpoczynku. Rozkład czasu pracy wówczas powinien obejmować co najmniej miesiąc.

źródło: Główny Inspektorat Pracy

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.