^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Spotkanie z pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Z inicjatywy polskich i belgijskich transportowych związków zawodowych odbyło się w Warszawie dwudniowe spotkanie przedstawicieli ACV – CSC Transcom i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.
Dzień drugi został wykorzystany do spotkania z drugą stroną społeczną tj. pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Omówiono wiele spraw, te które nas łączą i dzielą w przedmiocie szeroko rozumianego dumpingu socjalnego oraz w obszarze zabezpieczenia socjalnego, płacy minimalnej, okresu przebywania w tzw. podróży służbowej, wypoczynków tygodniowych, ubezpieczenia i definicji pracownika delegowanego. Na to spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele administracji państwowej z MIiB, GITD i GIP.

Rozmowy partnerów społecznych zostały zdominowane w dużej części dyskusją na temat pracowników delegowanych, strukturą wypłacanych świadczeń dla kierowców zawodowych
i płacą minimalną. Dzisiaj stosowanie płacy minimalnej w transporcie jest plagą w dużej mierze wykorzystywaną przez małe firmy przewozowe. Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji będzie szerzyć patologię, jest korupcjogenne. Krytyce zostały poddane firmy z kapitałem zagranicznym funkcjonujące na rynku polskim tylko papierowo nie posiadające żadnej bazy eksploatacyjnej, nie prowadząc sensu stricto na terenie polski działalności transportowej, zatrudniając polskich kierowców na polskich umowach, a którzy wykonują pracę na zachodzie europy.
Dyskusja była bardzo ożywiona momentami nawet ostra ale nie miała być łagodna i nigdy nie jest zwłaszcza w sprawach, które nas dzielą lub w których mamy poważne różnice poglądów
i oceny sytuacji. Mimo różnicy poglądów spotkanie się partnerów społecznych i podjęcie dyskusji jest już samym w sobie ogromnym sukcesem, gdyż do 2017 roku nie było nam dane się spotykać na takim forum. Pomimo nacisków KSTD NSZZ „Solidarność” strona pracodawców nie podejmowała wyzwania do rozmów a tym bardziej do współpracy.
Każda ze stron zgłosiła również swoje uwagi i zastrzeżenia do pracy poszczególnych resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie firm transportowych
i zatrudnionych tam pracowników.
Zgłaszano uwagi pod adresem ITD (jazda na dwie karty, magnesy), kontrole w firmach transportowych, sporo uwag do Inspekcji Pracy (czas pracy, płaca z km lub frachtu). Wnoszono wiele propozycji rozwiązań i zmian do istniejących przepisów obejmujących swoim zakresem transport drogowy.
Partnerzy zgodnie uznali potrzebę częstszych spotkań i dyskusji w tym temacie, podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy warunków dla funkcjonowania firm transportowych, warunków pracy i życia kierowców zawodowych i rozwiązań systemowych dla tego sektora. Tym bardziej należy uznać za sukces Rady KSTD NSZZ „Solidarność” głównego inicjatora powołania Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, do którego będziemy mogli kierować wszystkie nasze wnioski również te o których już rozmawialiśmy i jest konsensus co do ich pilnego rozwiązania.
W spotkaniu udział wzięli:
ZP TLP ; ZMPD ;
1. Maciej Wroński 1. Tadeusz Wilk
2. Joanna Jasiewicz 2. Piotr Mikiel
3. Joanna Rutkowska 3. Sławomir Jeneralski
4. Beata Gorczyca
5. Leszek Luda GITD
1. Łukasz Bryła
GIP 2. Sebastian Chwalibogowski
1. Beata Krajewska
MIiB Ekspert KK „S”
1. Hanna Kowalska 1. Magdalena Rycak

KSTD NSZZ „S”; ACV – CSC Transcom ;
1. Tadeusz Kucharski 1. Roberto Parillo
2. Tomasz Michalak 2. Jan Sannen
3. Jacek Kucza 3. Johan Opsomer
4. Gerard Skroński 4. Yannick Docquier
5. Dariusz Stefanowicz 5. Marian Woźniak

ZDJĘCIA

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.