^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska z dniem 1 stycznia 2016r. wynosi 25 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji

Z prac Krajowej Sekcji Transportu Drogowego.

Międzynarodowa konferencja o sytuacji w transporcie drogowym i pracownikach delegowanych- 10.03.2017R.

10 marca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Road transport – social aspects” zorganizowana przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Dyskusja w głównej mierze była poświęcona nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych i jej wpływu na branżę transportu międzynarodowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiego parlamentu, ministerstwa infrastruktury, Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele ambasad:  Austrii, Holandii,, Francji, Niemiec i Włoch, świata nauki z kraju i zagranicy, przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” eksperci Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , przedsiębiorców oraz mediów.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski jako jeden z panelistów tej konferencji przypomniał, że to naciski związków zawodowych na poprawę jakość życia i pracy kierowców zawodowych wywołały dyskusję o pracownikach delegowanych. Na zachodzie sytuacja jest unormowana, wywalczona przez związki zawodowe i zapisana w układach zbiorowych pracy. Przy wysokich różnicach kosztów pracy polscy przewoźnicy mogli inwestować i  rozwijać swoje firmy, ale wraz z rozwojem nie szła inwestycja w pracownika.

Przewodniczący przypomniał, że związek Solidarność od wielu lat domaga się zmiany zasad wynagradzania kierowców na takie, które będą miały wpływ na przyszłą emeryturę, rentę urlop wypoczynkowy czy chorobowe i również pozwolą kierowcom funkcjonować na poziomie niezbędnym do życia w trakcie wykonywania podróży służbowej. W Polsce kierowca zarabia płacę minimalną, zaś do ręki otrzymuje od 7 do 9 tys. zł miesięcznie. Ponad 6 tys. zł dostaje w formie dodatków. Taka sytuacja jest zdaniem związkowców niewłaściwa i powinna być natychmiast zmieniona a relacje odwrócone. Dzisiaj szukanie winnych po stronie UE forsowanych zmian w przepisach i stosowania tzw. protekcjonizmu jest naszym zdaniem nieuprawnione co również potwierdzili nasi eksperci z KK. Swoje wystąpienie mieli Barbara Surdykowska, dr Ewa Podgórska-Rakiel, która również była jednym z panelistów i Sławomir Adamczyk.

Czytaj więcej...

Współpraca z branżą międzynarodowego transportu drogowego

Zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym, bezpieczeństwo kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów, płaca minimalna w transporcie drogowym i czas pracy kierowców to główne tematy rozmów, które odbyły się 18 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wzięli w nich udział przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Transportu Samochodowego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz strony społecznej, reprezentowanej przez przewoźników i pracodawców transportu drogowego, a także związków zawodowych zrzeszających kierowców.

Więcej na stronie: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg nie należy panikować natomiast należy zachować spokój i daleko idącą wstrzemięźliwość w podejmowaniu jakichkolwiek nieprzemyślanych i nerwowych działań.
Trybunał Konstytucyjny uznał 24 listopada 2016 roku, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny wręcz wskazał, że te kwestie uregulowane obecnie w art. 21a powinny zostać oddzielnie uregulowane w przepisach dotyczących kierowców zawodowych, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego.

W dniu 16.11.2015 odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego czyli: ETF - Europejskiej Federacji Pracowników Transportu,  IRU - Międzynarodowej Organizacji Pracodawców Transportu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podczas omawiania najpilniejszych spraw będących obecnie na tapecie przez wszystkich uczestników spotkania i gorąco poruszanych i omawianych przez parlamentarzystów europejskich w Komisji Transportu ustaliliśmy, że w mniejszych zespołach omówione zostaną następujące tematy:

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.