^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o wsparcie naszych Kolegów z Castoramy Polska, którzy zostali bezprawnie zwolnieni przez pracodawcę i wzięcie udziału w kampanii Labour Start oraz o jej jak najszersze ROZPROPAGOWANIE. W celu wzięcia w niej udziału, możliwe jest korzystanie z odnośnika:


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego.

W dniu 21 września 2017 odbyło się szóste posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, na którym poruszone były dwie kwestie:
1.    Dotycząca implementacji Rozporządzenia 403/2016
2.    Dotycząca bezpieczeństwa kierowców zawodowych.

Ad. 1
Strona społeczna wręczyła stronie rządowej stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, dotyczące klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego w związku z koniecznością implementacji unijnego Rozporządzenia 403/2016. 
Strona społeczna wyraziła w ten sposób swój niepokój do propozycji zmian w nakładaniu mandatów z trybu wykroczeniowego na tryb administracyjny. Zmiana ta zwalnia służby kontrolne szczególnie inspektorów ITD z konieczności szczegółowego badania wszystkich okoliczności faktycznych towarzyszących naruszeniu prawa (zdaniem strony społecznej wprowadza bylejakość i rzetelność kontroli). Propozycja umożliwia nakładanie kar administracyjnych na podstawie winy obiektywnej, gdy nie bada się winy osoby obwinionej czyli tzw. widzimisię funkcjonariusza. Wystarczy samo stwierdzenie faktu naruszenia prawa i mamy podstawę do nałożenia mandatu.
Ad.2
Bezpieczeństwo kierowców zawodowych w odniesieniu do nasilających się ataków terrorystycznych w Europie zachodniej.
Przedstawiciel MSZ podał, że Wydział Konsularny w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku pomógł siedmiu kierowcom zawodowym i 1 242 kierowcom tzw. „amatorom”. MSZ jest w stałym kontakcie m.in. z władzami regionu Calais, który po licznych interwencjach m.in. z Polski zwiększył trzykrotnie liczbę patroli.
Przedstawiciel policji poinformował, że we Francji w centrum powiadamiania przebywa na stałe oficer kontaktowy (bez uprawnień władczych), służący pomocą. Czynne całodobowo jest także policyjne Biuro Przepływu Informacji, które otrzymuje meldunki dotyczące polskich obywateli potrzebujących pomocy. Takich zgłoszeń napływa około 360 tys. rocznie.
Kwestia bezpieczeństwa kierowców będzie kontynuowana.

Tadeusz Kucharski

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.