^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg nie należy panikować natomiast należy zachować spokój i daleko idącą wstrzemięźliwość w podejmowaniu jakichkolwiek nieprzemyślanych i nerwowych działań.
Trybunał Konstytucyjny uznał 24 listopada 2016 roku, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny wręcz wskazał, że te kwestie uregulowane obecnie w art. 21a powinny zostać oddzielnie uregulowane w przepisach dotyczących kierowców zawodowych, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu.

Jakiekolwiek naciski ze strony pracodawców na zwrot wypłaconych ryczałtów, bądź straszenie pozwami sądowymi, próbą ugody w powyższej kwestii należy wstrzymać się
z decyzjami do czasu kiedy na naszej stronie internetowej znajdzie się opinia ekspercka do w/w wyroku. To może trochę potrwać ponieważ wszyscy zainteresowani w sprawie oczekują opublikowania uzasadnienia przez TK do wydanego wyroku. Obecny stan rzeczy nie stanowi podstaw do obaw przed konsekwencjami za odmowę zawarcia ugody lub próby wymuszenia zwrotu wypłaconych kwot z tytułu ryczałtów.
Nieliczni pracodawcy, którzy przegrali sprawy w sądach o ryczałty (ewidentnie z własnej)
i już je wypłacili  oczywiście teraz straszą i będą Was straszyć różnymi konsekwencjami takie ich zbójeckie prawo. NIE NALEŻY SIĘ BAĆ!
Nasi prawnicy pracują nad przygotowaniem opinii prawnej i również zalecają spokój
i rozsądek.
My tego tematu tak nie zostawimy, będziemy walczyć o całościowe uregulowanie przepisów dotyczących czasu pracy, wypoczynku, czasu przebywania w podróży służbowej oraz kwestii najważniejszych tj. płacy minimalnej kierowców zawodowych w transporcie krajowym
i międzynarodowym oraz dodatków pieniężnych związanych z prawidłowym wypoczynkiem, wyżywieniem, codzienną higieną osobistą itp.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.