^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego.

W dniu 16.11.2015 odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego czyli: ETF - Europejskiej Federacji Pracowników Transportu,  IRU - Międzynarodowej Organizacji Pracodawców Transportu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podczas omawiania najpilniejszych spraw będących obecnie na tapecie przez wszystkich uczestników spotkania i gorąco poruszanych i omawianych przez parlamentarzystów europejskich w Komisji Transportu ustaliliśmy, że w mniejszych zespołach omówione zostaną następujące tematy:

- ponownie pochylimy się nad rozporządzeniami 1071 i 1072
- pasażerski transport drogowy, czas pracy kierowców autobusów i autokarów w kontekście „12 dni”
- przegląd dyrektywy 2003/59 w sprawie szkoleń kierowców i doprowadzenie prac do stanu zaawansowania
  umożliwiającego do zbliżenia stanowisk i zaprezentowania przed Komisją Transportu.
- dalszy etap negocjacji w sprawie delegowania pracowników i warunków socjalnych kierowców
  zawodowych w kontekście europejskich minimalnych standardów.
- przyjęto wstępnie program/harmonogram  prac Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego.
- harmonogram spotkań Grupy Roboczej Miejskiego Transportu Publicznego.
Podsumowując, każde takie spotkanie ujawnia większe lub mniejsze problemy z różnych krajów. Tym razem dominowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Holandii w sprawie dotyczącej kierowców autobusów i autokarów co nie oznacza, że inne sprawy były mniej żarliwie rozpoznawane ale na pewno w spokojniejszej atmosferze. ETF ponownie położyło nacisk na podkreślenie przyjętego jednomyślnie zdecydowanego stanowiska w sprawie pracowników delegowanych oraz na brak możliwości odstąpienia czy zmiany tego stanowiska umożliwiającego wyłączenie transportu drogowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników.
Pamiętajmy jednocześnie, że Pracodawcy także mają swoje ograniczenia i też potrafią liczyć. Upieranie się za wszelką cenę może prowadzić do rozbicia i wzajemnych antagonizmów nie dających się pogodzić. Niechęć, wrogość i nienawiść prowadzą do destrukcji i zdecydowanej zmiany partnerów również w aspekcie osobowym. DIALOG jest naszą wspólną drogą.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.