^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego.

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego ,na którym między innymi omawiane są kwestie zmiany systemu wynagradzania kierowców zawodowych.

Zanim przystąpiliśmy do rozmów zgodnych z porządkiem obrad Tadeusz Kucharski Przewodniczący Rady KSTD NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie informacji jakie resort i rząd Polski przedsięwziął kroki w związku z ostatnim wypadkiem śmiertelnym polskiego kierowcy pod Calais we Francji i jakie otrzymał w powyższej sprawie wyjaśnieni od władz francuskich. Zdaniem przewodniczącego KSTD to rząd Francuski ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i służby tego kraju, które znajdowały się kilkadziesiąt metrów od zdarzenia i nie reagowały na skandaliczne zachowania imigrantów-terrorystów na autostradzie.  Rząd Francuski powinien ponieść konsekwencje finansowe związane z ewentualną dożywotnią rentą dla rodziny ofiary. Minister J. Szmit powiedział, że zajmują się tą sprawą i są w kontakcie z odpowiednimi służbami po stronie francuskiej i wyjaśnianie sprawy jest w toku. Dla nas zostanie zorganizowane spotkanie, na którym będzie omawiana ta sprawa jak również szerzej sprawy związane z bezpieczeństwem kierowców międzynarodowych. 

Wracając do posiedzenia TZ ds. TD.

 

Przed w/w posiedzeniem przedstawiciele strony pracodawców spotkali się celem ustalenia wspólnego stanowiska dotyczącego nowej formuły wynagrodzeń
w odniesieniu do propozycji zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”. Jak twierdzą sami zainteresowani z różnych względów takie stanowisko nie zostało przyjęte.
Poszczególne organizacje pracodawców mają niejednolite a czasem wręcz odmienne stanowiska co do konsekwencji wynikających z przyjęcia nowych rozwiązań płacowych. Wynika z powyższego, że strona pracodawców nie chce się zgodzić na podniesienie płacy zasadniczej dla kierowców zawodowych a inaczej mówiąc przyjęcia propozycji związków zawodowych o sektorowej czy branżowej płacy minimalnej. Strona rządowa również nie wypowiada się pozytywnie do propozycji płacy branżowej.

Pozostawienie płacy na obecnym poziomie tj. krajowej płacy minimalnej pozbawia nas z możliwość wypracowania uczciwej zgodnej z obecną wysokością osiąganego „wynagrodzenia” (płaca zasadnicza plus wszystkie dodatki w tym diety i ryczałty) przyszłej emerytury, renty, świadczenia urlopowego czy zasiłku chorobowego.

Takie stanowisko a raczej brak stanowiska pracodawców w kwestii nowej formuły wynagrodzeń jest dla nas nie do przyjęcia. Wobec takiej postawy pracodawców jesteśmy zmuszeni przyjąć najgorszy scenariusz proponowany przez naszych członków tj.  przygotowania się do akcji protestacyjne.

 Wnioski i oczekiwania naszych członków i sympatyków wspierających nasze zamierzenia dla poprawy bytu kierowców zawodowych w transporcie krajowym
i międzynarodowym były jednoznaczne – jeżeli nie osiągniemy do wakacji porozumienia z pracodawcami w kwestii wysokości minimalnego zasadniczego wynagrodzenia oraz propozycji zmian w dochodzeniu do odwrócenie relacji między wysokością wynagrodzenia a dodatkami (dzisiaj w zdecydowanej większości 25% wynagrodzenie do 75% dodatki), od  których nie jest odprowadzana m.in. składka na chorobowe, ZUS podejmiemy akcję protestacyjną ze strajkiem włącznie.

Do wakacji zostało niewiele czasu a członkowie Prezydium Rady KSTD NSZZ „Solidarność” główny inicjator powołania Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego zostali zobowiązani do dołożenia wszelkich możliwych starań aby osiągnąć porozumienie w powyższej sprawie. Przewodniczący T. Kucharski ocenił, że po tych czterech spotkaniach jest coraz mniej szans na porozumienie ale jeszcze liczymy na jakieś opamiętanie, szersze spojrzenie przez pracodawców na problem nie tylko przez pryzmat własnego portfela. Proponujemy zmiany w całym systemie funkcjonowania transportu , wymagań dotyczących bezpieczeństwa w podróży i w czasie wypoczynku, warunków pracy kierowców i wypoczynku, ubezpieczeń kierowców, dostępie do zawodu przewoźnika przy zachowaniu obowiązkowych minimalnych wymagań dotyczących standardów np. socjalnych, płacowych, zatrudnienia itp. w prowadzeniu działalności transportowej, spedycyjnej, logistycznej,  etc.  Takie zmiany i nałożenie pewnych wymagań, obowiązków, kontroli stosowania się do tych wymogów i ich przestrzegania będą miały pozytywny wpływ na zminimalizowanie patologii i złapania drugiego oddechu dla uczciwych przewoźników, ich kondycji również finansowej i dla nas pracowników ponieważ to my wspólnie razem tworzymy jeden nierozerwalny organizm.

Następne posiedzenie zostało wyznaczone na 14 lipca 2017 roku i to posiedzenie będzie dla nas kluczowe. Po  tym posiedzeniu będziemy mogli powiedzieć czy jest nam bliżej czy dalej do porozumienia i osiągnięcia jakiegoś kompromisu. Nie ukrywam, że bardzo nam zależy na dojściu do jakiegoś konsensusu  bo jest to dla nas wszystkich być albo nie być. Strajk jest ostatecznością i jeżeli nie będzie innego wyjścia to podejmiemy tą decyzję, która na pewno będzie bardziej bolała pracodawców ponieważ wypaść z rynku jest znacznie łatwiej niż do niego wrócić. Ten rynek nie znosi próżni i zostanie natychmiast wypełniony przez konkurencję.  Liczymy, że zwycięży zdrowy rozsądek.

Tadeusz Kucharski

 

PROTOKÓŁY

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.