^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska z dniem 1 stycznia 2016r. wynosi 25 zł.

Nowy numer rachunku bankowego to: PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 Więcej informacji

Z prac Krajowej Sekcji Transportu Drogowego.

Zwalczanie dumpingu socjalnego w Europie a sytuacja polskich pracowników

"Zwalczanie dumpingu socjalnego w sektorze transportu drogowego w Europie a sytuacja polskich pracowników" to temat konferencji, która odbyła się 18 listopada w Warszawie. Spotkanie zorganizowała Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" oraz Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".
W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Europejskiej Federacji Pracowników Transportu "ETF", eksperci Komisji Krajowej "Solidarności", związkowcy z Krajowej Sekcji Transportu Drogowego "S" oraz przedstawiciel OPZZ, a także przedstawiciele strony Pracodawców - Transport i Logistyka Polska, Lewiatan oraz TPG - czyli Trans Polonia Group. 

Spotkanie rozpoczął Bogdan Kubiak zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, odpowiedzialny za struktury branżowe. Wskazał on na pionierski charakter  konferencji,  w której udział wzięli reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron. Zapowiedział również, że na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 grudnia zostanie przyjęta uchwała dotycząca powołania zespołu trójstronnego ds. transportu drogowego złożonego z przedstawicieli strony rządowej, związkowej oraz pracodawców. Taki zespół powstanie po raz pierwszy.

Czytaj więcej...

Związkowe spotkanie z delegacją ETF

W dniu 17.11.2016 rozpoczęły się zorganizowane przez KSTD dwudniowe spotkania przedstawicieli ETF - Europejskiej Federacji Pracowników Transportu ze stroną rządową i pracodawcami reprezentującymi przewoźników. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"  z dużą pomocą Zarządu  Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarności" otworzyły pierwszy dzień debaty w Warszawie.
Pierwszy dzień spotkania miał charakter czysto związkowy.
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy szczegółowo strukturę działania NSZZ „Solidarność”, przepływ informacji oraz to co jest naszym fundamentem to demokratyczny system działania w związku - bo może nie każdy zdaję sobie z tego sprawę, ale polska "Solidarność" jest jedną z najbardziej demokratycznych organizacji w Europie.
Przedstawiliśmy historię związku, szczególny akcent położyliśmy na historię Regionu Mazowsze, którą w telegraficznym skrócie omówił  sekretarz Zarządu Regionu Grzegorz Iwanicki.  Omówił problemy z jakimi związek miał do czynienia dawniej a wyzwaniami dnia dzisiejszego. Przedstawił problemy, które są nadal aktualne mimo 30 lat funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Nowe wyzwania i nowe problemy idące wraz z postępem i tzw. nowoczesnym zarządzaniem.
Przedstawiciele ETF - Roberto Parillio- Przewodniczący Sekcji Transportu Drogowego oraz Ctistina Tilling - Sekretarz Polityczny ETF z zainteresowanie obejrzeli prezentacją jak również bardzo uważnie przysłuchiwali się naszym uwagom, sugestiom i problemom z czego robili szczegółowe notatki. Związek „Solidarność" jest najbardziej zorganizowanym i bogatym w struktury związkiem w Europie Wschodniej, więc stąd tak duże zainteresowanie.
Podsumowując, Roberto Parillo - który jest równocześnie przewodniczącym belgijskiego związku CSC-ACV Transcom oraz Cristina Tilling zadeklarowali, że w najbliższym czasie przyjadą ponownie do Warszawy ale tym razem w większej reprezentacji aby przyjrzeć się współpracy związków w korelacji ze stroną pracodawców, rządu i parlamentu.

ZDJĘCIA

Ryczałty za noclegi

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg musimy na spokojnie ocenić sytuację i wystąpić do pracodawców i Rządu RP o przystąpieniu do prac nad rozwiązaniami systemowymi w naszej branży oraz stworzeniu sektorowego układu zbiorowego.
Otrzymaliśmy wstępne deklaracje współpracy od organizacji pracodawców tj. ZMPD I TLP. Z przedstawicielami ZMPD odbyliśmy spotkanie robocze, na którym wymieniliśmy się uwagami, spostrzeżeniami i nakreśliliśmy kierunek przyszłych rozmów oraz wskazaliśmy sprawy, które dla nas mają szczególne, priorytetowe znaczenie. 

Czytaj więcej...

Minimalna nawet przy tranzycie. Wspólny głos polskich i niemieckich związków zawodowych

Podpisanie wspólnego listu przez polskie i niemieckie związki zawodowe w sprawie stosowania niemieckich stawek minimalnych przez przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, stanowiło ważny punkt podczas VII Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, które odbywały się w Gdańsku. - To silny sygnał za zrównywaniem płac w obrębie Unii Europejskiej – mówili sygnatariusze listu.

Cztaj więcej na stronie:

Drugie porozumienie związku NSZZ „Solidarność” z pracodawcą w firmie Butter Sp. z o.o.

Butter Sp. z o.o to firma transportowa z holenderskim kapitałem.

W dniu 16 sierpnia 2016 roku w Warszawie w siedzibie firmy  Butter Sp z o.o. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność”  z Zarządem Spółki.

Stronę Pracodawcy reprezentował Prezes Marc Benning w asyście Pani mecenas, stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący oraz Skarbnik OZ NSZZ „S” w Butter, mecenas Adam Wielgus z biura prawnego Regionu Mazowsze oraz Z-ca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S”.

Czytaj więcej...

Polskie i niemieckie związki zawodowe za niemiecką płacą minimalną w transporcie.

Popieramy niemieckie prawo dotyczące płacy minimalnej. Żądamy, aby odnosiło się ono również do polskich przedsiębiorców działających w Niemczech w sektorze transportu – bez względu na to, czy wykonują operację ponadgraniczną, w tranzycie czy kabotażową – to główne tezy wspólnego listu polskich i niemieckich central związkowych kierowanych do Violetty Bulc, komisarza europejskiego ds. transportu. List zostanie podpisany podczas wrześniowego polsko-niemieckiego forum związkowego, które odbędzie się w Gdańsku.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.