^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Konstytucja dla pracowników

- Chcemy konstytucji dla pracowników - powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" otwierając konferencję pt. "Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej". Zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" konferencja stałą się kontynuacją sierpniowej debaty "Konstytucja dla obywateli, nie dla elit". Punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł 20 Konstytucji, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej.
Panel odbył się 17 października br. w warszawskiej siedzibie PGNiG.
W debatach udział wzięli m. in.
- Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Minister Finansów,
- Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii,
- Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Paweł Mucha, Sekretarz Stanu - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
- Luca Visentin, Sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
- Bruno Vannoni, członek Komitetu Wykonawczego Industrial Europe,
- Krzysztof Nowicki, prezes Zarządu Lotos Oil,

- Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe,
- Przewodniczący Regionów i Sekcji Branżowych NSZZ "Solidarność".
Konferencję otworzył Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność". Zwrócił uwagę, że artykuł 20 ustawy zasadniczej jest dziś martwy, a równowaga między gospodarką społeczną a rynkową jest zaburzona. Wskazał na potrzebę zmiany obecnej sytuacji w tym zakresie.
– My chcemy konstytucji dla pracowników i nie jest to Kodeks pracy, ale układy zbiorowe pracy, które powinny występować na każdym poziomie, czy to zakładu, czy ponadzakładowe, czy branżowe, a także ponadnarodowe, o których rozmawialiśmy w Kopenhadze, gdzie związkowcy, szczególnie ze Skandynawii, mówili o tzw. dumpingu socjalnym, społecznym. Wtedy jasno wyraziłem, że należy dążyć do tego, aby w jednej korporacji powstawał jeden ponadnarodowy układ zbiorowy, niezależnie od tego, gdzie jest fabryka tej korporacji. To jest kierunek, w którym chcemy iść – powiedział Piotr Duda.

Przewodniczący „Solidarności” wyraził nadzieję, że dzisiejsza debata będzie początkiem dyskusji na temat większej partycypacji pracowniczej i zmiany konstytucji w obszarach wzmocnienia artykułu 20.
Wicepremier, minister rozwoju i gospodarki Mateusz Morawiecki powiedział, że Zakładowe układy zbiorowe podnoszą standard życia gospodarczego i społecznego. Dodał, że nie ma czegoś takiego, jak dwa odrębne byty: społeczeństwo i gospodarka. Zdaniem ministra rozwoju i finansów związki zawodowe „są niezbędnym elementem całego układu gospodarczego i pracowniczego". Dodał, że krótkowzroczne jest myślenie, że związki zawodowe, zakładowe umowy o pracę, to archaizm czy przeżytek. Podkreślił, że takie podejście jest „czymś zupełnie nieprzystającym do rzeczywistości”.
Z kolei Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że "polska gospodarka potrzebuje zarówno konkurencyjnych przedsiębiorstw, jak i sprawnych, zorganizowanych reprezentantów pracowników". Nadmienił również, że zwiększenie partycypacji pracowniczej zwiększy współodpowiedzialność związków za losy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - podjęcia niepopularnych decyzji.
W swoim wystąpieniu Luca Visentin, Sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych powiedział, że społeczny model gospodarki europejskiej został zniszczony przez kryzys gospodarczy, który rozpoczął się 10 lat temu. Teraz najważniejszym zadaniem europejskich związków zawodowych jest wybudowanie Społecznego Filaru Unii Europejskiej, swoistej konstytucji pracowniczej, która będzie działała w każdym państwie unijnym. - Nie możemy pogodzić się z tym, że pracownicy, zatrudnieni w tej samej firmie, na tych samych stanowiskach, ale w różnych krajach UE otrzymują pensje zróżnicowane o 50%! Tej niesprawiedliwości mają zapobiec korporacyjne układy zbiorowe - powiedział Luca Visentin.
W drugiej części konferencji odbył się panel ekspercki, podczas którego pracodawcy i związkowcy wspólnie szukali rozwiązań mających na celu promocje układów zbiorowych pracy dla gospodarki w kraju i zagranicą.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.