^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

„Solidarność” będzie walczyć o prawa ukraińskich kierowców!

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przygotowuje się do wzmocnienia działań związanych z szeroką obecnością obywateli państw trzecich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich w tym obywatele Ukrainy muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, w tym prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu zapewniających wszystkim bezpieczeństwo na drogach – komentuje Tadeusz Kucharski, przewodniczący sekcji. – Kierowcy branży transportu drogowego doświadczają coraz większych wyzwań. Nie można zapominać o brakach w infrastrukturze drogowej (bezpieczne parkingi, miejsca do spania, urządzenia do odladzania samochodów) w całej Europie – dodaje działacz.

W  dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfair. Liderem projektu jest austriacka Forba a NSZZ „Solidarność”- jednym z partnerów. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie projektu.

 Podczas spotkania ustalono, że strona polska wraz z niemieckim partnerem, którym jest Faire Mobilität przygotuje opracowanie dotyczące płacy minimalnej dla kierowców transportu międzynarodowego w Polsce i w Niemczech. Obok tego zadania zostanie przygotowany raport w zakresie udziału obywateli państw trzecich (państw pozaunijnych) na polskim i niemieckim rynku transportowym. Drugie zadanie jest o tyle trudne, że w najbliższym czasie Republika Federalna Niemiec zmieni przepisy dotyczące dostępu do swojego rynku pracy dla obywateli państw pozaunijnych, co może mieć znaczenie także dla branży transportowej.

Obok części badawczej, polska i niemiecka strona we wrześniu przeprowadzą krótką kampanię uświadamiającą kierowcom z państw trzecich jakie są ich prawa w zakresie polskiej umowy o pracę, zasad wynagradzania czy czasu pracy.

Ważnym elementem spotkania była wypowiedź Cristiny Tilling z Europejskiej Federacji Transportowców na temat obecnego stanu prac nad Pakietem Mobilności. Przedstawicielka ETF podkreśliła dużą rolę inteligentnych tachografów jako narzędzia, które przyczyni się do poprawy przestrzegania przepisów w branży transportowej.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Warszawie w maju 2020 r.

 bs

TYSOL.pl

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.