^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Seminarium Związkowe 2019

W dniach 15 – 16 maja 2019 r.  odbyło się Seminarium Związkowe na temat „ Pakiet Mobilności. Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym”

 Współorganizatorami seminarium były Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, której przewodniczył Tadeusz Kucharski i Fundacja Friedricha Eberta Stiftung, którą reprezentował Krzysztof Getka. 

Konferencja odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele transportowych Central Związkowych z krajów Bałtyckich z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Bułgarii a także przedstawiciel DGB Michael Wahl koordynator projektu Fair Mobility. Specjalnym gościem była Cristina Tiiling Sekretarz Polityczny ds.Transportu Drogowego i Równości Płci z ETF (Europejskiej Federacji Pracowników Transportu). Cristina Tilling zreferowała standardy pracy i ochrony socjalnej pracowników transportu w świetle ostatnich zmian w prawie UE i propozycje postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe do uwzględnienia w projekcie tworzonego Pakietu Mobilności.

 

Rozmowy dotyczyły szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla naszych członków na obszarze całej Europy. Współpraca ma również obejmować opiniowanie unijnych projektów (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego do wypracowania wspólnego stanowiska mającego na celu zabezpieczenie interesów pracowniczych. Obecnie ścisła współpraca staje się niezbędna ze względu na niezakończone prace nad Pakietem Mobilności i zmianami w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i harmonizacji prawa pracy.  Prelegentami w tematach płacy minimalnej, struktury wynagrodzeń oraz zabezpieczenia społecznego byli Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz dr Marek Benio z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Omówiono wiele spraw, te które nas łączą i dzielą w przedmiocie szeroko rozumianego dumpingu socjalnego oraz w obszarze zabezpieczenia socjalnego Odrębnym tematem, który ze zrozumiałych względów wywołał wśród zgromadzonych uczestników żywiołowe reakcje były rozmowy na temat przepisów dotyczących pracy i życia kierowców zawodowych, płacy minimalnej, okresu przebywania w tzw. podróży służbowej, wypoczynków tygodniowych, bezpiecznych parkingów, miejsc noclegowych, ubezpieczenia i definicji pracownika delegowanego. W efekcie spotkania przedstawiciele KSTD otrzymali zaproszenie od Litewskiej Federacji Związkowej na spotkanie w Wilnie w celu dalszego dopracowania zasad współpracy.  

 

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.