^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Tygodniowy odpoczynek kierowców

Podstawowe pojęcia:
Po pierwsze należy zaznaczyć, że sama definicja odpoczynku tygodniowego zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006. Zgodnie z nią „tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:

Czytaj więcej...

Dobowy odpoczynek kierowcy

W ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu, kierowcom przysługuje dobowy odpoczynek, a więc czas, który może być wykorzystany w dowolny sposób. Jego długość uzależniona jest od ilości kierowców prowadzących dany środek transportu. W pierwszym przypadku, gdy pojazd prowadzi jeden kierowca regularny czas odpoczynku wynosi minimum 11 nieprzerwanych godzin bądź może zostać podzielony na dwa okresy: 3 godziny i 9 godzin. Natomiast skrócony dobowy czas odpoczynku wynosi minimum 9 godzin, ale może wystąpić maksymalnie tylko 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W drugim przypadku, gdy pojazd jest prowadzony przez więcej niż jednego kierowcę, mamy następujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców: przerwa na odpoczynek trwająca 9 godzin musi być odebrana w ciągu 30 godzin od czasu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu. Przywilej ten może wystąpić tylko w sytuacji, gdy w pojeździe przebywa, co najmniej dwóch kierowców gotowych do jazdy. Poza pierwszą godziną obecność drugiego kierowcy uprawnionego do prowadzenia pojazdu jest obowiązkowa. Szczegółowe zasady określające dobowy odpoczynek normuje ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004. Przepisy normujące czas pracy kierowcy w 2012 roku ulegają aktualizacji, warto więc na bieżąco śledzić co się zmienia w tym zakresie.

 

źródło: Główny Inspektorat Pracy

Wymagania stawiane kierowcom zawodowym

Jakie wymagania stawiane są kierowcom wykonującym przewozy drogowe pojazdami, dla których wymaga się kat. C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E?

Uprawnienia kierowców i wymagania jakie w tym przypadku stawiają przepisy ustawy o transporcie drogowym budzą wiele kontrowersji. Zarówno kierowcy jak i przewoźnicy nie nadążają za zmianami przepisów związanych z uprawnieniami kierowców zawodowych. Bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy przestrzeganie przepisów związanych ze szczególnymi uprawnieniami kierowców jest niezmiernie istotne w prowadzonej działalności zarówno transportu drogowego jaki i niezarobkowego przewozu drogowego.

Czytaj więcej...

Pracodawca ma obowiązek

Pracodawca ma obowiązek:

    poinformowania Cię o obowiązujących przepisach prawa pracy w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy oraz
    uzyskania od Ciebie oświadczenia na piśmie o ewentualnym zatrudnieniu u innego pracodawcy – z podaniem wymiaru tego zatrudnienia,
    prowadzenia ewidencji czasu pracy, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i udostępniania jej na Twój wniosek.

WAŻNE

Pracodawca nie może uzależniać wysokości Twojego zatrudnienia od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeśli mogłoby to wpłynąć na pogorszenie Twojego bezpieczeństwa jazdy.

 

źródło: Główny Inspektorat Pracy

Dzienny czas pracy kierowców 2012

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w Polsce. Kierowca, który stosuje się do wytycznych będzie w pełni sprawności psychofizycznej odpowiedzialnej za spostrzegawczość oraz czas reakcji na zdarzenia podczas jazdy.

Maksymalny czas prowadzenia ciężarówki, autobusu lub innego pojazdu liczony pomiędzy odpoczynkami od prowadzenia pojazdów nie może przekraczać 9 godzin. W ciągu tygodnia (poniedziałek 00.00 – niedziela 23.59) dopuszczalny jest dwukrotnie dzienny czas kierowania pojazdem wynoszący 10 godzin. Niezależnie od rodzaju pojazdu, kierowca zobowiązany jest do przymusowej przerwy po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie przerwy: 15 i 30 minut. W ciągu całego tygodnia limit czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin, przy czym limit w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni spada do 90 godzin.
Warto wiedzieć, że kontrole ITD bardzo wyrywkowo sprawdzają tachografy rejestrujące czas pracy zawodowego kierowcy ciężarówki, autobusu lub każdego innego rodzaju pojazdu, który podlega regułom zapisanym w ustawie.

źródło: Główny Inspektorat Pracy

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.