^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Informacje z zagranicy.

Spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di i polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku w miejscowości Gronowo (woj. Lubuskie) odbyło się dwudniowe spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di  z polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.
Obecni byli przedstawiciele z wielu zakładów pracy: Komunikacja Miejska we Frankfurcie, Komunikacja Autobusowa oraz Metro w Berlinie, Deutsche Post, Pekaes, Enea, Raben, Link, Organizacja Terenowa nr 3131 Kierowców Zawodowych, XPO Polska oraz Amazon Polska, a z dolnego śląska przyjechał także Przewodniczący OZ w Butter Sp o.o. – firma transportowa specjalizujące się  m.in. w przewozie świeżych warzyw.

Czytaj więcej...

Pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności”.

W Gdańsku w dniach 24-25 maja 2016 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności” pod przewodnictwem ETF i EVA Akademie (European Transport  Federation – Europejska Federacja Pracowników Transportu, EVA – Europejska Akademia Komunikacji Sprzyjającej Środowisku).
Konferencja była kierowana do związków zawodowych z Europy centralnej i wschodniej oraz krajów bałtyckich. Na konferencji obecni byli przedstawiciele z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Czech, Niemiec, Belgii oraz Polski i reprezentowali prawie wszystkie sektory transportu tj. transport kolejowy, lotniczy, marynarzy i rybaków, transport publiczny miejski oraz transport drogowy rzeczy, zabrakło jedynie transportu śródlądowego.

W trakcie dwudniowych obrad skupiono się na problematyce i zjawiskach jakie będą powiązane z najbliższymi średniookresowymi trendami – zmianami przewidywanymi w okresie najbliższej dekady. Tematy dotyczyły głównie czterech obszarów: globalizacji gospodarki, rozwoju technologii, zmian demograficznych, zmian klimatycznych.
Globalizacja Gospodarki:
Prezentacja i debata krążyła wokół takich tematów jak: zatrudnianie na podstawie „dziwnych” umów o pracę pracowników z krajów biedniejszych płacąc im stawki niższe niż w krajach bardziej rozwiniętych. Główny przykład to firmy typu „Letter box” = skrzynki pocztowe, firmy rejestrowane  w krajach o niższych kosztach pracy, zatrudniające pracowników na niskich płacach wykonujących swoje codzienne obowiązki w krajach o wyższych standardach płacowych i socjalnych …
„Tanie bandery” – problem dotyczący marynarzy, rejestrowanie statków pod tanimi banderami aby móc zatrudniać pracowników z egzotycznych krajów np. Filipiny, Malezja itp.   ZDJĘCIA

Czytaj więcej...

Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego związku Ver.di we Frankfurcie n/Odrą odbyło się pierwsze na ten rok polsko-niemieckie seminarium związkowe.
Stronę niemiecką reprezentował Sekretarz oraz Skarbnik Ver.di na region Brandenburgia oraz związkowcy z Deutsche Post oraz Transportu miejskiego z Berlina i Frankfurtu/O.
„Solidarność” reprezentowali przedstawiciele z przygranicznej Organizacji Zakładowej „Solidarność” w PeKaEs, członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” oraz związkowcy z firm Butter Sp. z o.o. oraz AB Texel GMBH.

Czytaj więcej...

Spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu

W dniach 16-17 marca 20116 roku w Brukseli odbył się pierwsze na ten rok zaplanowane spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sekcji RD Roberto Parillo.

Podczas dwudniowych obrad poruszono szereg tematów, najważniejsze z nich to:

1.       Pakiet drogowy (road package),  czyli zbiór 10 aktów (Rozporządzenie 1071/2009 „ o dostępie do zawodu przewoźnika”; Rozporządzenie 1072/2009 „o kabotażu”; Rozporządzenie 1073/2009 „przewóz okazjonalny autobusem”; Rozporządzenie 561/12/2006 „o czasie pracy i odpoczynku”; Dyrektywa 2002/15/WE „czas pracy dla pracowników mobilnych w transporcie drogowym”; Dyrektywa 2006/22/WE „minimalny poziom kontroli w transporcie”; Dyrektywa 2006/1/WE „wynajmowanie pojazdów” ;2011/76/UE „eurowiniety”; Dyrektywa96/71/KE „o pracownikach delegowanych”; Rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) „prawa pracy dla pracowników wysoce mobilnych”).

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego- 2016r.

W dniu 19.01.2016r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego. Tradycyjnie już uczestniczyły w tym spotkaniu trzy strony, przedstawiciele z DG MOVE (Departament Transportu przy Komisji EU) DG Employment (Departament ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej), stronę związkową reprezentowała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu ), Polskę reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Stronę pracodawców reprezentowała organizacja IRU (International Road Transport Union).

Czytaj więcej...

AKCJA ZWIĄZKOWA W HOLANDII.

W sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2016 roku przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” wspólnie z kolegami ze związków transportowych Holandii i Rumunii przeprowadzili akcję zachęcającą kierowców zawodowych do przystąpienia do związku, rozdawali ulotki, zbierali ankiety i przeprowadzali rozmowy na temat występujących problemów związanych z wykonywanym zawodem kierowcy. Miejsce akcji - parkingi w Holandii.
Akcja była bardzo udana, zebraliśmy mnóstwo ankiet, kilka deklaracji, ale przede wszystkim najważniejszy był kontakt z kierowcami, który był rzeczą kluczową.
Wiemy co jest do poprawienia, wiemy co musimy pilnie zrobić, mamy również pomysły jak to zrobić ale wiemy także jak bardzo potrzebujemy członków związku!

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.