^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu

W dniach 16-17 marca 20116 roku w Brukseli odbył się pierwsze na ten rok zaplanowane spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sekcji RD Roberto Parillo.

Podczas dwudniowych obrad poruszono szereg tematów, najważniejsze z nich to:

1.       Pakiet drogowy (road package),  czyli zbiór 10 aktów (Rozporządzenie 1071/2009 „ o dostępie do zawodu przewoźnika”; Rozporządzenie 1072/2009 „o kabotażu”; Rozporządzenie 1073/2009 „przewóz okazjonalny autobusem”; Rozporządzenie 561/12/2006 „o czasie pracy i odpoczynku”; Dyrektywa 2002/15/WE „czas pracy dla pracowników mobilnych w transporcie drogowym”; Dyrektywa 2006/22/WE „minimalny poziom kontroli w transporcie”; Dyrektywa 2006/1/WE „wynajmowanie pojazdów” ;2011/76/UE „eurowiniety”; Dyrektywa96/71/KE „o pracownikach delegowanych”; Rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) „prawa pracy dla pracowników wysoce mobilnych”).

 

2.       Prawa pracowników mobilnych.

3.       Negocjacje ETF – IRU (związkowcy – pracodawcy) na szczeblu unijnym.

4.       Przedstawiono raport o działalności młodych związkowców w ETF.

5.       Przedstawiono raport z prac grupy roboczej transportu pasażerskiego.

6.       Zaprezentowana została nowa kampania ITF (Globalnej Federacji Pracowników Transportu), skupiająca się na poszukiwaniu źródeł zaniżania cen na rynkach transportowych, czyli odnajdywanie największych podmiotów gospodarczych w Europie, które przez swoje działania ostatecznie doprowadzają do dumpingu socjalnego.

7.       Europejska Inicjatywa Obywatelska o nazwie FAIR TRANSPORT EUROPE – Sprawiedliwy Transport w Europie, polegająca na zbieraniu podpisów pod petycją kierowaną do Komisji Europejskiej.
Inicjatywa skupia się głównie na zwróceniu uwagi na takie sprawy jak:

Ø  Zwrócenie uwagi na zaniżanie standardów płacowych i socjalnych – social dumping,

Ø  Wdrożenia Dyrektywy 96/71/WE – o pracownikach delegowanych,

Ø  Stworzenia silnego prawa zapobiegającego tworzenia firm typu „skrzynki pocztowe”,

Ø  Zmiany przepisów o zatrudnieniu (wyeliminowanie umów o dzieło, ograniczenia umów cywilno prawnych -samozatrudnienia, etc…),

Ø  Ustalenia zasad odpowiedzialności za naruszenia w łańcuchach podwykonawstwa,

Ø  Zmiany dyrektywy 2001/23/WE – w sprawie przetargów, lepszej ochrony dla pracowników,

Ø  Zwrócenia uwagi na fakt, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej zaakceptowały „trzon” Międzynarodowej Organizacji Pracy ponieważ bardzo wielu pracodawców odmawia negocjacji ze związkami zawodowymi.

Ø  Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego.

8.       Przedstawiono wyniki prac ETUC na temat firm „skrzynek pocztowych” w obszernym ponad 65 stronicowym dokumencie przedstawiono studia przypadków poszczególnych firm w branżach: mięsna, budowlana, transportowa oraz finansowa. Problem jest ogromny, dotyka wiele branż, tracą na tym pracownicy, rządy wielu państw (mniejsze wpływy do budżetu) a zyskują pracodawcy ślizgający się po przepisach.

9.       Projekt stworzenia jednolitego europejskiego systemu pomocy dla członków związków zawodowych afiliowanych w ETF – pomoc prawna, wsparcie językowe byłaby dostępna tylko dla członków związku w 41 krajach w Europie(w oparciu o legitymację członkowską).

10.   Zamknięcie „Projektu CLOSER”.

Kolejne spotkanie Sekcji Transportu Drogowego ETF zaplanowane zostało na wrzesień bieżącego roku.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.