^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego związku Ver.di we Frankfurcie n/Odrą odbyło się pierwsze na ten rok polsko-niemieckie seminarium związkowe.
Stronę niemiecką reprezentował Sekretarz oraz Skarbnik Ver.di na region Brandenburgia oraz związkowcy z Deutsche Post oraz Transportu miejskiego z Berlina i Frankfurtu/O.
„Solidarność” reprezentowali przedstawiciele z przygranicznej Organizacji Zakładowej „Solidarność” w PeKaEs, członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” oraz związkowcy z firm Butter Sp. z o.o. oraz AB Texel GMBH.

Po raz pierwszy w seminarium uczestniczyli polscy członkowie związku Ver.di – pracownicy firmy AB Texel GMBH, jest to dowód na coraz lepszą współpracę pomiędzy naszymi związkami.
Podczas spotkania omówiliśmy harmonogram przyszłych wspólnych działań na rzecz rozwoju obu związków, przygotowaliśmy listę tematów do omówienia podczas następnego dwudniowego seminarium, które odbędzie się tym razem w Polsce. Przekazaliśmy sobie wzajemne opinie na temat prowadzonej kampanii Fair Transport Europa – jest to inicjatywa społeczna, mająca na celu zbieranie podpisów pod petycją aby skłonić Komisję Europejską do bardziej wnikliwego przyjrzenia się problemom występującym w transporcie drogowym a mianowicie: dumpingu socjalnego, wstrzymywanie wypłat wynagrodzeń, konkurowanie za pomocą zaniżania płac i świadczeń pracowników, itp…
Ważnym punktem spotkania było wystąpienie związkowców z firm Butter i AB Texel, których właścicielem jest Aware Royal Group, czyli można powiedzieć, że w zasadzie jest to jedna firma. W planach zarządu Aware jest przeniesienie kierowców z Polski do firmy niemieckiej na minimalnym legalnym wynagrodzeniu, czemu sprzeciwiają się kierowcy. Powód takiego stanu jest jasny, kierowcy oczekują poszanowania i nie życzą sobie zrównywania ich zawodu (który wymaga szczególnych kwalifikacji, dokumentów, wiążący się z poświęceniem pracy poza domem) do poziomu niskowykwalifikowanego pracownika.
W niemieckiej firmie AB Texel GMBH związkowcy także wskazywali na pewne aspekty umowy o pracę, które ich zdaniem mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem na terenie Niemiec, dlatego poprosili przedstawicieli Ver.di o pomoc prawną.
Warto dodać, że w negocjacjach z Aware Royal Group biorą udział związki zawodowe z Polski, Niemiec i Holandii, jak widać jest to wymóg nowych czasów aby skutecznie bronić interesów pracowników w przedsiębiorstwach transgranicznych. Wspólnie i wszystkimi dostępnymi siłami musimy zabiegać aby hasło „RÓWNA PRACA, RÓWNA PŁACA” mogło zaistnieć.
Następne seminarium zaplanowane jest na czerwiec bieżącego roku, gdzie omawiać będziemy m.in. sprawę „Amazon” oraz przygotowywać plan na tydzień akcji w październiku zwany ITF Action week – od International Transport Workers’ Federation – Globalnej Federacji Pracowników Transportu w którym afiliowana jest Krajowa Sekcja Transportu Drogowego „Solidarność”.
Pozdrawiam
Florian Rogorzyński/ Tomasz Michalak

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.