^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego- 2016r.

W dniu 19.01.2016r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego. Tradycyjnie już uczestniczyły w tym spotkaniu trzy strony, przedstawiciele z DG MOVE (Departament Transportu przy Komisji EU) DG Employment (Departament ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej), stronę związkową reprezentowała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu ), Polskę reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Stronę pracodawców reprezentowała organizacja IRU (International Road Transport Union).

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje: DG Employment – nt. struktury zatrudnienia, migracji ludności, wskaźników oraz miar dotyczących czasu spędzania poza krajem ojczystym oraz wynagrodzeń, konkluzja ze strony tego departamentu to „STATUS QUO” – czyli nie zmieniajmy nic, bo dobrze jest. To stwierdzenie zaskoczyło partnerów społecznych – pracowników i pracodawców, bo wiemy doskonale co jest do poprawy!

Przedstawiona została prezentacja dotycząca Sektorowego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Międzynarodowej Organizacji Pracy w transporcie drogowym, która odbyła się 12-16 październik 2015. Wymieniono szereg tematów tj. cel zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do bezpiecznych, przystępnych systemów transportu, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obszarów do poprawy tj. między innymi zaplecza socjalne dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Rozmowy pomiędzy ETF i IRU  miały odbywać się wokół pięciu podstawowych punktów:

1.       Warunki socjalne w miejscu załadunku/ rozładunku – czyli dostęp do toalet oraz sanitariatów, w tym także ogólne warunki pracy (zaplecze socjalne na bazach)

2.       Prawo właściwe – czyli równa praca, równa płaca. Otrzymywanie wynagrodzenia właściwego dla kraju w którym wykonywana jest praca, a nie gdzie podpisana jest umowa o pracę.

3.       Powroty do domów – regularne odpoczynki 45 godzin muszą odbywać się w domu kierowcy.

4.       Język umowy o pracę – właściwy dla narodowości kierowcy, który taką umowę ma podpisać.

5.       Dostęp do służby medycznej oraz Europejska Karta Pacjenta.

Niestety, IRU (wewnętrznie skłócone) nie podjęło dialogu ze stroną przedstawicieli pracowników.

W tej sytuacji będziemy lobbować za zmianami w Komisji TRANS (wchodzi w skład DG MOVE) u polskich europosłów, członków tej komisji:

1.       Tomasz Piotr Poręba – Zastępca Przewodniczącego

2.       Bogusław Liberadzki- członek

3.       Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – członek

4.       Janusz Zemke – członek

5.       Kosma Złotowski – członek

6.       Bogusław G. Piecha- lista rezerwowa

7.       Marek Plura – lista rezerwowa

Dobrze wiemy, że praca świadczona przez polskich kierowców jest najwyższej jakości, często wyższą niż kolegów kierowców z Europy Zachodniej. Polski transport odegrał niebagatelną role w budowaniu nowoczesnej Europy ale przed pracownikami jeszcze wiele wyzwań, aby zrównać wynagrodzenia polskich kierowców do standardów zachodnich oraz warunki socjalne i pracy .

Tekst przygotował:

Tomasz Michalak

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.