^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Konferencja poświęcona firmom typu leter-box w połowie okresu kampanii, Amsterdam 16-17 listopad 2015.

W dniach 16-17 listopad 2015 roku odbyła się: ETUC mid-term conference on the letter-box project,  w której uczestniczyli przedstawiciele pracowników (m.in. z ETF – European Transport Workers Federation, Europejskiej Federacji Pracowników Transportu),  pracodawców, przedstawicieli świata nauki (z Uniwersytetów w Amsterdamie i  w Tilburgu), ETUI oraz przedstawiciele struktur rządowych -  Holenderskiego Ministerstwa ds. Socjalnych i Zatrudnienia, Francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Żeglugi Morskiej oraz Komisji Europejskiej. 
Przedstawicielami z Polski byli Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Golec – asystent językowy KSTD.
Konferencja nie miała charakteru typowo branżowego, czyli nie dotyczyła tylko transportu drogowego, celem było szersze przedstawienie zagadnienia „firm skrzynek pocztowych” w wielu wymiarach.

Definicja firmy „letter-box” czyli „skrzynki pocztowej” sprowadza się głównie do zakładania firm zależnych od głównej firmy, w krajach członkowskich UE, gdzie względy prawne lub ekonomiczne dopuszczają możliwość maksymalizacji zysków firmie głównej przez minimalizowanie do niezbędnego minimum kosztów firmy zależnej. Przykład z branży transportowej: Firma główna z Holandii, posiadająca bazę i sprzęt w Holandii zakłada firmę zależną w Polsce, gdzie zatrudniani są kierowcy na polskich warunkach i stawkach za pracę a wykonujących swoje obowiązki w Holandii. Postępując w ten sposób firma główna oszczędza duże pieniądze na pracownikach, choć zgodnie z holenderskim układem zbiorowym CAO – polski kierowca powinien wykonując pracę na terytorium Holandii zarabiać tak samo jak holenderski kierowca.

Omówione zostały przypadki  prowadzone przez kolegów z holenderskiego związku FNV, przy współpracy kolegów z Europy Wschodniej. Cel takiego działania jest zrównanie warunków płacowych ( do CAO ) niezależnie od miejsca podpisania umowy kierowcy wykonujących pracę w Holandii.

Podsumowaniem badań nad działalnością firm letter-box będzie publikacja szczegółowego raportu wraz ze studium przypadków. Podczas konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z projektem tego raportu, z pewnością po oficjalnej publikacji będzie to dla wielu dokument niezwykle interesujący.
Wartym zaznaczenia było stwierdzenie pana Jean-Michel Crandal  z francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Żeglugi Morskiej, że tylko nasilone działania europejskich związków zawodowych może zmienić – uzdrowić sytuację w kwestii dotyczącej zawieranych umów oraz warunków pracy i płacy pracowników zatrudnianych przez firmy letter-box (skrzynki pocztowe), oznacza to tyle, że struktury unijne i ilość generowanych regulacji są zbyt słabe aby się przeciwstawić nieuczciwym korporacjom transgranicznym.

Oprócz przypadków dotyczących transportu omówione zostały jeszcze przypadki z branży mięsnej – z Niemiec, branży budowlanej z Belgii i Holandii – która od lat cieszy się złą sławą jeżeli mowa o warunkach płacowych, oraz z branży finansowej z Holandii, Księstwa Luksemburg i Irlandii – unikania płacenia podatków przez koncerny i korporacje wszelakich marek.

Finalna wersja raportu prawdopodobnie będzie dostępna z początkiem roku na stronach ETUC, a kolejna konferencja przewidziana jest na połowę przyszłego roku.

Tomasz Michalak
Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Sekcji Transportu Drogowego
NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.