^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

szkolenie organizowane przez ETUI i ETF

W dniach 25 – 26 marca 2015 r. odbyło się  w Brukseli szkolenie organizowane przez ETUI i ETF (European Unions Trades Institut/ Europejski Instytut Związków Zawodowych oraz European Transpor Workers Federation/ Europejska Federacja Pracowników Transportu).
Uczestnikami z  Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” byli Tadeusz Kucharski – Przewodniczący i Tomasz Michalak – Z-ca Przewodniczącego.
W Pierwszym dniu szkolenia wypowiadał się francuski ekspert Jean Michael Crandal, High-level  Expert to the Transport and Sea Director General, prezentując zawiłości w prawie francuskim związane z ustaleniem wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem miejsca wykonywania pracy.
Ponadto, prelekcji na temat wynagrodzenia w Niemczech (MiLoG – 8,5 Euro) udzielili eksperci z DGB z Berlina, m.in. Monika Fijarczyk – Beratungsburo fur enstandte Bechaftigte in Berlin.  Szczególnie silny nacisk kładziony jest na prawidłowość zawartych umów o pracę i ewidencję czasu pracy. Ważne jest także aby, osoby które zostały pokrzywdzone przez pracodawcę zgłaszały się tę okoliczność jak najszybciej, tylko w taki sposób można dokonywać zmian na lepsze, milczenie nic nie zmieni.


W drugim dniu szkolenia, podczas którego pokazana została prezentacja Severin Picard – ETUC Legal Adviser  oraz omówiona została Dyrektywa 96/71/EC ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy 2014/67/EU. EKZZ kładzie silny nacisk na szybką transpozycje tej dyrektywy we wszystkich krajach członkowskich. Bardzo Interesujący temat, niestety również bardzo zawiły, gdzie decydującym zagadnieniem jest „zwyczajowe miejsce pracy”.
W toku rozmów prowadziliśmy studium przypadków, przy omawianiu zagadnień bardzo aktywny był francuski ekspert , przedstawiciele z holenderskiego związku FNV oraz węgierskiego VPS.  Przedstawiane przykłady wyraźnie pokazują do jak dalekich nadużyć zdolni są pracodawcy lub agencje pracy, np.: Rumuński kierowca, zatrudniony przez Cypryjską Agencje Pracy świadczy pracę na terenie Belgi (umowa spisana jest w języku nieznanym rumuńskiemu pracownikowi), opłacany wg stawek rumuńskich – zgodnie z umową, ma prawo dochodzenia swoich praw na Cyprze; pod warunkiem, że zna język, lokalne prawo pracy i stać go będzie na opłacenie pełnomocnika.
Korzystając z obecności w Brukseli silnej grupy związkowców z prawie całej Europy, udaliśmy się do Parlamentu Europejskiego, gdzie została zorganizowana przez ETF akcja rozdawania ulotek „Stop Social Dumping” parlamentarzystom  przemieszczającym się na salę plenarną lub krążących po korytarzach parlamentu. Obserwowaliśmy także debatę nt. płacy minimalnej w Niemczech i z przykrością musimy stwierdzić, że żaden polski parlamentarzysta nie był zainteresowany poparciem  słusznych roszczeń kierowców - poparli pracodawców.


 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.