^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Informacje z zagranicy.

Finałowa konferencja ETUC poświęcona zagadnieniu firm skrzynek pocztowych.

We środę 16.11.2016 r. Została zorganizowana finałowa konferencja ETUC poświęcona zagadnieniu firm skrzynek pocztowych - „letter box”. Z ramienia Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” brał w niej udział Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady KSTD oraz Barbara Surdykowska – ekspert z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, zakończona została opublikowaniem raportu, z którego jasko wynika, że proceder jest nagminnie stosowany, oraz zawierał wykaz firm, które dopuściły się nadużyć i w których branżach.

Czytaj więcej...

Posiedzenie grupy roboczej Komitetu Sterującego oraz sesja plenarna Sekcji Transportu Drogowego ETF.

W dniach 7-8 września 2016 roku w siedzibie ETF (Europejskiej Federacji Pracowników Transportu) w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Sterującego oraz sesja plenarna Sekcji Transportu Drogowego ETF. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie związki transportowe z europy zachodniej, centralnej i wschodniej afiliowane w ETF.
    Polski związek zawodowy reprezentowany był przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusza Kucharskiego – Przewodniczącego oraz Tomasza Michalaka – Zastępcy Przewodniczącego.
    Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia raportu z poprzedniego posiedzenia Sekcji, które odbyło się w marcu i pełnej akceptacji stanowczego stanowiska ETF wystosowanego do KE w sprawie płacy minimalnej, pracowników delegowanych i przeciw dalszej liberalizacji przepisów w transporcie drogowym.
Kluczowe tematy omawiane podczas sesji to: płaca minimalna w Niemczech i Francji, ankieta przeprowadzana przez Komisję Europejską dotyczącą efektów wdrożenia rozporządzeń 1071/2009.

Czytaj więcej...

Polska liderem sprzeciwu.

  Polacy stanowią największy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. O wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przedstawiciele "Solidarności" będą dzisiaj w Warszawie rozmawiać  z Komisarzem KE Marianne Thyssen.

Czytaj więcej...

Spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di i polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku w miejscowości Gronowo (woj. Lubuskie) odbyło się dwudniowe spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di  z polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.
Obecni byli przedstawiciele z wielu zakładów pracy: Komunikacja Miejska we Frankfurcie, Komunikacja Autobusowa oraz Metro w Berlinie, Deutsche Post, Pekaes, Enea, Raben, Link, Organizacja Terenowa nr 3131 Kierowców Zawodowych, XPO Polska oraz Amazon Polska, a z dolnego śląska przyjechał także Przewodniczący OZ w Butter Sp o.o. – firma transportowa specjalizujące się  m.in. w przewozie świeżych warzyw.

Czytaj więcej...

Pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności”.

W Gdańsku w dniach 24-25 maja 2016 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa Regionalna Konferencja pt.„TRENDY - Przewidywane wpływy zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, zawody i umiejętności” pod przewodnictwem ETF i EVA Akademie (European Transport  Federation – Europejska Federacja Pracowników Transportu, EVA – Europejska Akademia Komunikacji Sprzyjającej Środowisku).
Konferencja była kierowana do związków zawodowych z Europy centralnej i wschodniej oraz krajów bałtyckich. Na konferencji obecni byli przedstawiciele z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Czech, Niemiec, Belgii oraz Polski i reprezentowali prawie wszystkie sektory transportu tj. transport kolejowy, lotniczy, marynarzy i rybaków, transport publiczny miejski oraz transport drogowy rzeczy, zabrakło jedynie transportu śródlądowego.

W trakcie dwudniowych obrad skupiono się na problematyce i zjawiskach jakie będą powiązane z najbliższymi średniookresowymi trendami – zmianami przewidywanymi w okresie najbliższej dekady. Tematy dotyczyły głównie czterech obszarów: globalizacji gospodarki, rozwoju technologii, zmian demograficznych, zmian klimatycznych.
Globalizacja Gospodarki:
Prezentacja i debata krążyła wokół takich tematów jak: zatrudnianie na podstawie „dziwnych” umów o pracę pracowników z krajów biedniejszych płacąc im stawki niższe niż w krajach bardziej rozwiniętych. Główny przykład to firmy typu „Letter box” = skrzynki pocztowe, firmy rejestrowane  w krajach o niższych kosztach pracy, zatrudniające pracowników na niskich płacach wykonujących swoje codzienne obowiązki w krajach o wyższych standardach płacowych i socjalnych …
„Tanie bandery” – problem dotyczący marynarzy, rejestrowanie statków pod tanimi banderami aby móc zatrudniać pracowników z egzotycznych krajów np. Filipiny, Malezja itp.   ZDJĘCIA

Czytaj więcej...

Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego związku Ver.di we Frankfurcie n/Odrą odbyło się pierwsze na ten rok polsko-niemieckie seminarium związkowe.
Stronę niemiecką reprezentował Sekretarz oraz Skarbnik Ver.di na region Brandenburgia oraz związkowcy z Deutsche Post oraz Transportu miejskiego z Berlina i Frankfurtu/O.
„Solidarność” reprezentowali przedstawiciele z przygranicznej Organizacji Zakładowej „Solidarność” w PeKaEs, członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” oraz związkowcy z firm Butter Sp. z o.o. oraz AB Texel GMBH.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.