^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Polska liderem sprzeciwu.

  Polacy stanowią największy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. O wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przedstawiciele "Solidarności" będą dzisiaj w Warszawie rozmawiać  z Komisarzem KE Marianne Thyssen. KK NSZZ "Solidarność" pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Europejskiej dotyczący delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.  - W naszym odczuciu proponowane przez KE zmiany stanowią krok we właściwym kierunku w odniesieniu do realizacji zasady równego traktowania pracowników - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK - Nowe zapisy przyczynią się do stworzenia warunków dla inwestycji opartych na uczciwej konkurencji i na ochronie praw pracowniczych.
 
Europejskie związki zawodowe postulowały rozszerzenia prawa związków zawodowych do negocjowania w imieniu pracowników delegowanych oraz określenia zasady solidarnej odpowiedzialności głównego kontrahenta i jego podwykonawców za warunki zatrudnienia. Te propozycje nie zostały jednak umieszczone w wniosku KE. Niepokój Związku budzi również brak całościowej konsultacji propozycji przedstawionej przez Komisję z ponadsektorowymi reprezentatywnymi organizacjami europejskich partnerów społecznych (EKZZ, BusinessEurope, CEEP, UEAPME).
 
Eksperci NSZZ „Solidarność” uczestniczą w pracach nad zmianami w dyrektywie w ramach EKZZ. Związek stoi na stanowisku, że potrzebna jest modyfikacja przepisów unijnych skupiająca się na wyrównaniu płac. Istotnym elementem jest również nowelizacja przepisów krajowych. Ważne by w praktyce dostęp do przepisów kraju oddelegowania (przepisów powszechnych, układów zbiorowych pracy) nie był aż tak utrudniony jak jest obecnie.
 
W spotkaniu weźmie udział  Henryk Nakonieczny członek prezydium KK oraz Ewa Podgorska- Rakiel z Zespołu prawnego KK NSZZ "Solidarność".
 
Komisarz Marianne Thyssen odpowiada w KE za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników.
 
Stanowisko prezydium KK NSZZ "Solidarność" ws. opinii o wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług TUTAJ.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.